2. Semasa membuat Sandangan Baru atau Putus Sandang, berlaku pertindihan tarikh sandangan terdahulu kerana jawatan yang disandang dahulu telah disandang oleh orang lain dalam lingkungan tarikh yang sama.
3. Masalah sandangan bertindan
4. Masalah sandangan ada jurang tarikh
5. Selenggara gaji CO langgar dinding
6. Bagaimanakah cara untuk memutuskan sandangan (CO)?
7. Sebagai Pentadbir, kenaikan gaji dua (2) kali dalam tahun yang sama sekiranya ada perubahan (cth : Bila ada Kenaikan Pangkat) kenaikan gaji tidak boleh dikemaskini.
8. Bagaimanakah cara untuk membuat sandangan di agensi baharu memandangkan maklumat CO sebelum ini berada di HRMIS PDRM?
9. Melalui fungsi semakan data berintegriti, status data bagi elemen KPI pegawai adalah tidak berintegriti walaupun data tersebut adalah integrity. Sebagai contoh : pegawai naik pangkat melalui KPSL dan tahap pendidikan adalah Diploma.
10. Maklumat anak saya tidak dipaparkan di MyHRMIS Profil sedangkan ia telah didaftarkan di dalam Modul Pengurusan Rekod Peribadi.