Breadcrumbs

Surat EDARAN 11 september 2013

Aktiviti Pengujian Prestasi HRMIS Melalui Pengisian LNPT 2013

Surat EDARAN 30 JANUARI 2012

Urusan Penyimpanan Data/Borang Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Bagi Pegawai Perkhidmatan Gunasama

Surat EDARAN 11 MEI 2010

Pengemaskinian Maklumat Profil Perkhidmatan Dalam HRMIS

Surat edaran 22 april 2010

Buku Pengenalan Dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS

Surat EDARAN 8 JANUARI 2010

Pelaksanaan Penggunaan Surat Pengesahan Diri dan Pengakuan Anggota Pentadbiran, Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri Serta Tanggungan Mereka Secara Online (e-GL) Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia Melalui Aplikasi Human Resource Management Information System (HRMIS)

Surat EDARAN 17 OGOS 2007

Pelaksanaan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia dan Sistem Pengurusan Maklumat Personel Jabatan (Penamatan SISPEN)

Surat EDARAN 12 JULAI 2007

Pelaksanaan Penggunaan Surat Pengesahan Diri dan Pengakuan Pegawai Secara Online (eGL) di Hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia Melalui Aplikasi HRMIS

Surat EDARAN 17 SEPTEMBER 1999

Pelaksanaan Projek Perintis Kerajaan Elektronik Di Bawah Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia - Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia atau Human Resource Management Information System (HRMIS)