Breadcrumbs

Himpunan Artikel HRMIS

2011

Kajian HRMIS Benefits Realisation Capture

Laporan HRMIS Benefits Realisation Capture

2009

HRMIS : Tranformasi Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam Malaysia Abad Ke-21

2005

HRMIS & Sistem Saraan Malaysia oleh Pejabat Pengurusan Projek HRMIS

Memperkasakan Warga Perkhidmatan Awam - Cabaran & Implikasi Latihan oleh Ahmad Raji Yaakub

2004

HRMIS & POWER : Seamless Integration by Lim Mooi Eia

2003

HRMIS Berasaskan Web oleh En. Abdul Jalil Khalid

2002

Organisasi Berpembelajaran : Satu Ciri Utama Sistem HRMIS oleh Dr. Arif Jawaid dan Hajjah Misna Arif Rabahi

HRMIS : Balancing Between Country - Specific & Global Considerations by Mohd Adam Mohd Said

2001

HRMIS & Pendekatan Pengurusan Ilmu Bagi Fungsi Sumber Manusia oleh Dr. Zakaria Abd Hadi

Implikasi Pelaksanaan HRMIS Terhadap Perkhidmatan Psikologi (Kaunseling) Dalam Perkhidmatan Awam oleh Dato' Dr. Ismail Alias

What Is Business Intelligence by Nasir Khan Yusof Khan

Peranan Latihan Ke Arah Kejayaan HRMIS oleh Ahmad Raji Bin Yaakub

2000

Satu Paradigma Baru Dalam Pengurusan Sumber Manusia Perkhidmatan Awam oleh YBhg. Dato' Hj. Abdul Wahab Adam

Model Pengurusan Sumber Manusia Akan Datang (Bahagian I) oleh YBhg Datin Habibah Ahmad Termizi

Model Pengurusan Sumber Manusia Akan Datang (Bahagian II) oleh YBhg Datin Habibah Ahmad Termizi

1999

Taklimat Pengenalan HRMIS

HRMIS - A Platform Towards Effi cient and Effective Public Service Delivery

Pengurusan Sumber Manusia Dan Perubahan Kepada Peranan Perkhidmatan Awam