1. Bagaimana sekiranya paparan mesej "Tiada Maklumat Hubungan diantara Aktiviti Organisasi dan Unit organisasi" semasa Pentadbir ingin memaparkan Aktiviti Organisasi (BA)?
2. Bagaimanakah cara Pentadbir memansuhkan jawatan CO?
3. Skim hakiki CO adalah W, tetapi di dalam HRMIS skim tersebut direkodkan sebagai skim N. Bagaimana ingin mengemaskini semula kepada rekod yang sebenar?
4. Bagaimana penetapan gred gaji min/max sesuatu perjawatan. Sebagai contoh AP: i) Pegawai Tadbir dan Diplomatik,Gred M41 ii) Pegawai Tadbir dan Diplomatik,Gred M41/M44
6. Bagaimana MANSUH Aktiviti Organisasi (BA) / Unit Organisasi (BU)?
7. Apakah yang perlu dilakukan sebelum jawatan sebenar dimansuhkan?
8. Apakah yang perlu dilakukan apabila waran perjawatan telah diterima oleh agensi?
9. Apakah yang perlu dilakukan jika tersilap mansuh jawatan sebenar?
10. Apakah yang perlu dilakukan jika ingin hapus Jawatan sebenar?
11. Nama CO tidak dipaparkan pada Unit Organisasi (BU).
12. Bagaimana jika Jawatan Standard tiada dalam senarai Jawatan Standard?
13. Bagaimana jika semasa mewujudkan Jawatan Sebenar, tiada kategori untuk memasukkan maklumat Pembekal Kader?
14. Apakah langkah yang perlu diambil jika terdapat perubahan Skim dan Jawatan kepada perkhdimatan CO?
15. Bolehkan Pentadbir HRMIS Agensi menggunakan Menu Kemaskini Hubungan Data Perjawatan sekiranya tersilap wujudkan Jawatan Standard CO?
16. Mengapa Laporan Perjawatan memaparkan gred CO mengikut waran perjawatan tetapi bukan gred CO sahaja?
17. Bagaimana agensi ingin menyandang perjawatan kontrak di dalam HRMIS?