1. Berapa lama tempoh sah Cuti Gantian yang telah diluluskan oleh Ketua Jabatan?