1. Siapakah yang boleh mengisi maklumat Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan bagaimana dengan Pegawai kontrak?
2. Apakah pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan SKT dan LNPT?
3. Bolehkah saya menyimpan senarai aktiviti/projek yang dimasukkan ke dalam sistem tanpa menghantar kepada PPP saya?
4. Sekiranya saya cuti belajar, adakah saya perlu memasukkan maklumat SKT ke dalam sistem ini?
5. Saya baru bertukar jabatan, bolehkah saya terus menggunakan HRMIS untuk memasukkan SKT?
6. Apakah maklumat yang wajib dilengkapkan untuk saya menggunakan sub modul SKT dan LNPT ini?
7. Bolehkah saya menyalin SKT Pegawai Yang Dinilai (PYD) di bawah seliaan saya untuk dimasukkan dalam SKT saya?
8. Di manakah saya boleh mengesahkan aktiviti/projek SKT PYD saya?
9. Apa yang perlu saya lakukan jika dalam peti pesanan saya atau melalui modul SKT saya terdapat maklumat pemberitahuan untuk mengesahkan aktiviti/projek PYD yang bukan di bawah seliaan saya?
10. Saya sebagai urusetia, bolehkah saya mendapatkan maklumat bagi pegawai yang sudah memasukkan SKT dan pegawai yang belum memasukkan SKT mereka?
11. Adakah SKT yang dicadangkan gugur oleh PYD boleh di hapuskan?
12. Bolehkah SKT yang telah diluluskan oleh PPP dikemaskini oleh PYD?
13. Berapa banyak aktiviti/program yang boleh dimasukkan ke dalam sistem SKT?
14. Bagaimana untuk membuat perubahan pada aktiviti SKT yang telah disahkan oleh Pegawai Penilai?
15. Bagaimana untuk menghapuskan aktiviti SKT yang telah disahkan?
17. PYD saya tidak mengisi maklumat SKT, bolehkah saya membuat penilaian LNPT beliau?
18. Adakah SKT semua PYD akan disenaraikan dalam skrin Pengesahan Pegawai Yang Dinilai walaupun PYD tersebut belum mencipta SKT baru / belum menghantar SKT kepada Pegawai Penilai Pertama untuk pengesahan?
19. Bolehkan saya mengesahkan SKT 2016 pegawai seliaan saya pada tahun berikutnya contoh 2017.