1. Terdapat beberapa Jenis Perubahan Gaji yang tiada pada Kew.8 HRMIS. Bagaimanakah Jenis Perubahan Gaji tersebut hendak direkodkan di dalam HRMIS
2. Apakah nilai yang perlu dimasukkan pada ruang [Patut Terima] dan ruang [Telah Terima]?
3. Bagaimana agensi baru ingin membuat penyata perubahan gaji (Kew8) pegawai yang telah bertukar ke agensi tersebut tetapi perubahan berkenaan sepatutnya dibuat di agensi lama?
4. Kenapa paparan mesej “Maklumat Data Tidak Lengkap” dipaparkan setelah klik [Papar] pada Kemaskini Borang Kew.8?
5. Kenapa operasi simpan tidak dapat dilakukan dan mesej "Tarikh yang dipilih tidak berada dalam julat tarikh sandangan" dipaparkan?
6. Adakah jenis Perubahan “Tidak Hadir Bertugas” hanya boleh dilakukan untuk mengutip balik emolumen pegawai pada hari tidak hadir sahaja dan tidak dapat membuat pembayaran bagi hari-hari hadir?
7. Adakah Borang Kew.8 yang dikeluarkan oleh HRMIS masih perlu ditandatangani secara manual?
8. Maklumat Jadual Gaji Matriks KUP tiada dalam HRMIS. Apakah tindakan yang perlu dilakukan?
9. Adakah semua jenis perubahan gaji yang diproses di Kew.8 akan dikemaskini secara automatik item Mata Gaji di Submodul Profil Perkhidmatan?
10. Tarikh penyediaan Kew.8 dalam borang Kew.8
11. Siapakah yang layak menggunakan kemudahan kebenaran pulang awal 1 Jam ?
12. Bagaimanakah pihak suami (kakitangan kerajaan) boleh memohon untuk menggunakan kemudahan pulang awal 1 Jam melalui Sistem HRMIS 2.0?
13. Sekiranya permohonan kebenaran Pulang Awal 1 Jam telah diluluskan, bolehkah saya menggunakan kemudahan Kebenaran Keluar Pejabat 4 jam?
14. Sekiranya permohonan saya telah diluluskan, adakah saya boleh pulang 1 Jam Setengah lebih awal pada bulan Ramadan?
15. Bolehkah saya memohon lebih awal sebelum usia kandungan 5 bulan?
16. Apakan pekeliling berkaitan yang menerangkan dasar dan tatacara pelaksanaan kemudahan ini?