1. Mengapa saya tidak boleh menggunakan sub modul MBJ di HRMIS one/Klasik?
2. Apakah penetapan tugas (peranan) yang perlu diberikan?
3. Apakah aliran kerja yang perlu diselenggarakan?
4. Bagaimana untuk mengemaskini rekod MBJ agensi seperti nama MBJ dan nombor pendaftaran?
5. Bagaimana ingin mewujudkan nama MBJ baru bagi agensi?
6. Mengapa pada Fungsi Mesyuarat, ruangan Semakan Setiausaha MBJ kabur dan menyebabkan penghantaran minit mesyuarat tidak boleh dilakukan?
7. Bagaimana Setiausaha Pekerja membuat pengesahan Minit Mesyuarat MBJ?
8. Bagaimana agensi induk SUK boleh melihat semua MBJ agensi di bawah seliaan?
9. Bagaimana ingin mengemaskini tajuk Minit Mesyuarat MBJ yang telah dihantar?
10. Bagaimana Setiausaha Pegawai ingin menyalurkan Minit mesyuarat MBJ ke JPA melalui HRMIS?
11. Bagaimana agensi ingin menggunakan MBJ di HRMIS?