1. Apakah peranan Pentadbir HRMIS di agensi?
2. Saya sebagai Pentadbir HRMIS di agensi perlu set semula kata laluan CO yang berkaitan. Walaubagaimanapun, rekod CO tersebut tidak dijumpai.
3. Sebagai Pentadbir HRMIS, laporan peranan bagi setiap CO di agensi perlu dijana dan dibentangkan ke pihak pengurusan. Bagaimana laporan tersebut dapat dijana?
4. Sebagai Pentadbir, laporan bagi setiap peranan di agensi perlu dijana dan dibentangkan ke pihak pengurusan. Bagaimana laporan tersebut dapat dijana?
5. Kenapa ID pengguna tidak boleh diaktifkan?
6. Kenapa CO tidak menerima e-mel pemakluman kata laluan yang di reset oleh sistem HRMIS melalui e-mel?
7. Sekiranya CO log masuk menggunakan ID dan kata laluan yang betul tetapi sistem tidak memaparkan peranan dan fungsi ?
8. Sebagai Pentadbir HRMIS di agensi perlu memberikan peranan kepada CO yang berkaitan. Walaubagaimanapun, rekod CO tersebut tidak dijumpai.

PENGURUSAN KATA LALUAN (SET SEMULA KATA LALUAN)

9. Apakah tujuan Fungsi PENGURUSAN KATA LALUAN (SET SEMULA KATA LALUAN) ini ditambah baik?
10. Siapakah yang boleh menggunakan transaksi Set Semula Kata Laluan ?
11. Apakah kaedah permohonan yang boleh digunakan untuk melaksanakan Set Semula Kata Laluan ?
12. Apakah keperluan untuk memilih Emel Rasmi dan Emel Alternatif ini ?
15. Siapa pentadbir yang terlibat ?
16. Apakah peranan Pentadbir ?
17. Bagaimana pengguna boleh mengetahui permohonan untuk Set Semula Kata Laluan melalui emel alternatif telah disahkan oleh pentadbir ?