1. Bagaimana cuti luput di kira di dalam HRMIS?
2. Isteri saya baru bersalin. Bagaimana saya ingin memohon Cuti Isteri Bersalin melalui HRMIS?
3. Saya telah memohon cuti, tetapi Penyokong tidak mendapat permohonan cuti saya di peti pesanan beliau. Bagaimana kaedah untuk saya menyelesaikan masalah ini?
4. Penyokong dan Pelulus Cuti saya telah bertukar. Bagaimana saya ingin menukarkan di dalam HRMIS?
5. Bagaimanakah kaedah untuk merekodkan cuti-cuti bagi tahun sebelum di dalam HRMIS?
6. Bolehkah permohonan cuti dibuat melangkau tahun di HRMIS?
7. Sekiranya Kelayakan Cuti saya di HRMIS tidak tepat, apakah yang patut saya lakukan?
8. Sekiranya maklumat jumlah Cuti Diambil tidak sama dengan jumlah cuti di Status Permohonan Cuti, apakah yang patut saya lakukan?
9. Adakah Cuti Rehat Khas (CRK) Guru boleh dipohon melalui MyHRMIS Cuti?
10. Dimana saya perlu selenggara kelayakan cuti-cuti tahun semasa dan tahun-tahun lepas. Apa beza menu di Data Sejarah dan Kelayakan Cuti
11. Saya telah setkan aliran kerja bagi LV003 dan LV004, tetapi apabila Penyokong telah menyokong cuti sakit, ralat berikut terpapar: “Tiada Penetapan Aliran Kerja LV004”. Mengapa?
12. Apakah jenis-jenis Cuti Tidak Berekod yang boleh dimohon melalui HRMIS?
13. Saya telah menghantar maklumat Pengumpulan Waktu Kerja Lebih Masa kepada Penyemak tetapi mendapati terdapat maklumat yang ingin dibetulkan. Apakah yang patut saya lakukan?
14. Bagaimana saya ingin menghapuskan rekod permohonan keluar pejabat?
15. Adakah fungsi Kebenaran Keluar Pejabat boleh dilaksanakan?
16. Saya ingin menyokong / meluluskan cuti pegawai di bawah seliaan saya. Tetapi menu tersebut tiada di MyHRMIS Cuti.
17. Sebagai Pentadbir Cuti, saya ingin menjana cuti CO tertentu. Walaubagaimanapun, nama rekod CO tersebut tiada selepas carian dilakukan.
18. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11/2016 telah menyatakan kelayakan Cuti Kuarantin adalah 5 hari bagi setiap kes, tidak termasuk cuti Sabtu Ahad dan cuti umum. Walaubagaimanapun, saya tidak dapat membuat permohonan cuti tersebut memandangkan saya telah memohon cuti kuarantin sebelum ini.
19. Mesej “Anda tidak layak memohon cuti kerana tiada rekod kelayakan bagi cuti tersebut.” dipaparkan apabila ingin membuat permohonan cuti kuarantin.
20. Bagaimana saya ingin menyemak secara keseluruhan kelayakan Cuti Rehat dan GCR di HRMIS?
21. Mengapa jumlah cuti yang diambil tidak sama dengan jumlah yang dicatat dalam sejarah permohonan cuti?
22. Mengapa agensi tidak boleh menjana kelayakan cuti secara berkelompok?
23. Sebagai Penyokong Cuti memerlukan senarai CO yang memohon cuti dibawah seliaannya.
25. Mengapa maklumat cuti pada Surat Kelulusan Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat PP 4/93 dipaparkan 2 (dua) kali untuk setiap tahun bagi CO tertentu?
26. Bagaimanakah langkah untuk memohon Cuti Tanpa Rekod Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat melalui HRMIS 2.0?
27. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya ralat dalam pengiraan Cuti Dijangka Luput / Cuti Luput di dalam HRMIS?
28. Di manakah saya boleh merujuk cara pengiraan Cuti Luput yang lebih terperinci?
29. Mengapa jumlah cuti yang diambil tidak sama dengan jumlah yang dicatat dalam sejarah permohonan cuti?
30. Bakal pesara telah merancang Cuti Rehat bagi tahun berikutnya. Walaubagaimnapun, HRMIS hanya membenarkan permohonan Cuti Rehat bagi tahun semasa sahaja. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh Pentadbir Cuti / CO bagi isu yang dinyatakan?
31. Kenapakah mesej berikut terpapar semasa saya hendak membuat permohonan Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas walaupun saya masih belum melaksanakan permohonan GCR dan Cuti Dibawa Ke Hadapan untuk tahun semasa? ‘Jumlah Hari Bercuti yang dipohon telah melebihi jumlah Cuti Dibawa Ke Hadapan (Jumlah Cuti Dibawa Ke Hadapan adalah sebanyak 0 hari)’
32. Bagaimana Pentadbir Cuti boleh memantau status permohonan GCR?
33. Adakah terdapat peringatan melalui aplikasi MyHRMIS Cuti atau e-mel bagi memaklumkan kepada penyokong dan pelulus cuti untuk mengambil tindakan
34. Saya TELAH melaksanakan permohonan GCR dan Cuti Dibawa Ke Hadapan untuk Tahun 2018. Masih bolehkah saya memohon Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas untuk Tahun 2018?
35. Saya TELAH melaksanakan permohonan GCR dan Cuti Dibawa Ke Hadapan untuk Tahun 2018. Bolehkah saya memohon Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas untuk Tahun 2019?
36. Saya masih BELUM melaksanakan permohonan GCR dan Cuti Dibawa Ke Hadapan untuk Tahun 2018 tetapi Pentadbir Cuti TELAH menjana kelayakan Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas saya untuk Tahun 2019. Masih bolehkah saya menghantar permohonan GCR dan Cuti Dibawa Ke Hadapan untuk Tahun 2018?
37. Saya TELAH melaksanakan permohonan GCR dan Cuti Dibawa Ke Hadapan untuk Tahun 2018 dan Pentadbir Cuti TELAH menjana kelayakan Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas saya untuk Tahun 2019. Masih bolehkah saya memohon Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas untuk Tahun 2018?
38. Apakah yang berlaku kepada Baki Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas Tahun 2018 sekiranya saya TIDAK melaksanakan permohonan GCR dan Cuti Dibawa Ke Hadapan untuk Tahun 2018 ini?
39. Masih ramai pegawai di agensi saya yang BELUM melaksanakan permohonan GCR dan Cuti Dibawa Ke Hadapan untuk Tahun 2018? Bolehkah saya menjana kelayakan cuti untuk Tahun 2019 bagi semua pegawai di agensi saya?
40. Saya TELAH menjana kelayakan cuti untuk Tahun 2019 bagi semua pegawai di agensi saya tetapi ada pegawai yang masih perlu memohon Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas untuk Tahun 2018. Perlukah saya mengemaskini maklumat Cuti Dibawa Ke Hadapan untuk Tahun 2018 dan jumlah Cuti Dibawa Dari Tahun Lepas untuk Tahun 2019 melalui fungsi Selenggara Kelayakan Cuti selepas permohonan cuti mereka diluluskan?
41. Saya TELAH menjana kelayakan cuti untuk Tahun 2019 bagi semua pegawai di agensi saya tetapi ada pegawai yang meminda/membatalkan permohonan Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas untuk Tahun 2018. Perlukah saya mengemaskini maklumat Cuti Dibawa Ke Hadapan untuk Tahun 2018 dan jumlah Cuti Dibawa Dari Tahun Lepas untuk Tahun 2019 melalui fungsi Selenggara Kelayakan Cuti selepas permohonan cuti mereka dibatalkan?
42. Bagaimanakah saya sebagai Pentadbir Cuti ingin melihat status permohonan GCR dan Cuti Dibawa Ke Hadapan bagi semua pegawai di agensi saya?
43. Nama Penyokong dan Pelulus Cuti tidak bertukar secara automatik di paparan permohonan cuti CO walaupun Pentadbir HRMIS telah menyelenggara aliran kerja cuti yang baharu.
44. Perbezaan kelayakkan cuti pada paparan PC (desktop) dengan MyHrmis Cuti.
45. Kenapa saya gagal mohon cuti isteri bersalin?
46. Kenapa saya gagal mohon cuti good Friday?
48. Nama bapa mertua tiada semasa mohon cuti kematian keluarga terdekat
49. Sekiranya anak saya masuk wad, adakah saya layak mohon cuti kuarantin?
50. Kenapa maklumat anak tidak dipaparkan semasa CO mohon cuti kuarantin?
51. Kenapa cuti tanpa rekod tidak dapat dipohon?
52. Saya baru pulang dari negara Thailand dan didapati positif covid-19. Adakah saya layak memohon cuti kerantina?
53. Saya baru pulang dari negara Thailand dan anak saya didapati positif covid-19. Adakah saya layak mohon cuti kerantina?
54. Kenapa saya gagal batal/pinda cuti saya?