Pengurusan Komunikasi Dan Tatatertib Pekerja 

Submodul Pengurusan Tatatertib

Panduan Pengguna Tatatertib - Data Sejarah

Submodul Psikologi dan Kaunseling (CN)

Buku Panduan Latihan - Kit Jilid 1 Kaunseling Sukarela Rujukan

Buku Panduan Latihan - Kit Jilid 2 Program Pembangunan Insan

Submodul Pengurusan Perhubungan Majikan-Pekerja (MBJ)

Buku Panduan Latihan Submodul Pengurusan Perhubungan Majikan-Pekerja _MBJ

Nota Taklimat Fungsi dan Aliran Proses MBJ

Nota Taklimat Penetapan Peranan dan Aliran Kerja MBJ

Nota Taklimat Pengurusan Isu MBJ

Nota Taklimat Selenggara Ahli Mesyuarat MBJ

Nota Taklimat Selenggara Mesyuarat MBJ

Panduan Pelaksanaan MBJ

Pembangunan 

Submodul Program Pembangunan Kompetensi (CDP)

Nota Taklimat Submodul Program Pembangunan Kompetensi

Buku Panduan Latihan Submodul Program Pembangunan Kompetensi

Submodul Program Pengajian

Manual Pengguna - Permohonan HLP

Manual Pengguna - Sokongan HLP oleh Pengarah Bahagian / Setiausaha Bahagian

Manual Pengguna - Perakuan HLP oleh Ketua Jabatan

Penetapan Peranan dan Aliran Kerja

Pengurusan Prestasi 

Nota Taklimat Modul Pengurusan Prestasi 

Nota Tambahan Pengurusan Prestasi Fungsi Sasaran Kerja Tahunan (Status Tindakan PPP)

Nota Tambahan Pengurusan Prestasi Fungsi Fail Induk Prestasi

Senarai CO Yang Memasukkan SKT Melalui HRMIS

Menu Urusetia

Menyelenggara Data Sejarah LNPT

Panduan Melaksanakan SKT Dan LNPTP (HRMIS EG*NET DAN HRMIS INTERNET)

Panduan LNPT Online

Panduan Melaksanakan SKT Dan LNPT

Submodul Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

Buku Panduan Latihan Sasaran Kerja Tahunan _SKT

Mewujudkan SKT PYD

Pengesahan SKT PYD

Mencetak SKT Yang Disahkan

Laporan Dan Aturan

Laporan Senarai CO Yang Memasukkan SKT Melalui HRMIS

Submodul Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 

Buku Panduan Latihan Submodul LNPT

Kemasukan Penilaian Prestasi PYD

Penilaian Prestasi PPP

Penilaian Prestasi PPK

Senarai Pemilik Kompetensi Mengikut Status Penilaian LNPT

Senarai Status Dan Markah LNPT PYD Mengikut Agensi

Pentadbir

Peranan Dan Aliran Kerja

Selenggara Aliran Kerja

Selenggara Panel Penilai

Selenggara Penetapan Pegawai Penilai

Panduan Pelaksanaan LNPT

Pengurusan Prestasi 

SubModul Rekod Peribadi

Nota Taklimat Modul Pengurusan Rekod Peribadi

Buku Panduan Rekod Peribadi - Pengurus Sumber Manusia

Buku Panduan Pengemaskinian Rekod Peribadi Pemilik Kompetensi

Submodul Perisytiharan Harta (AD)

Buku Kerja Perisytiharan Harta v2008

Panduan Isytihar Tiada Atau Tiada Perubahan Harta

Panduan Mencetak Surat Perisytiharan Harta

Panduan Pengambil Maklum Perisytiharan Harta

Panduan Urus Setia Perisytiharan Harta

Submodul Profil Perkhidmatan (SP)

Nota Taklimat Profil Perkhidmatan

Data Penjawatan (ED) 

Nota Taklimat Modul Data Perjawatan

Buku Panduan Latihan - Modul Data Perjawatan

Pengurusan Kerjaya 

Submodul Penilaian Landasan Kerjaya

Nota Taklimat Submodul Penilaian Landasan Kerjaya

Buku Panduan Latihan Submodul Penilaian Landasan Kerjaya

1. Nota Latihan Selenggara PYD dan PPP

2. Nota Latihan Selenggara PLK (PYD)

3. Nota Latihan Kemaskini PLK (PPP)

F.A.Q Penilaian Landasan Kerjaya

Set Peranan Dan Aliran Kerja