Perolehan Sumber Manusia 

Panduan Pelaksanaan Modul Perolehan Sumber Manusia (Fungsi Permohonan Pertukaran)

Panduan Pengguna Modul Perolehan Sumber Manusia (Fungsi Permohonan Pertukaran - Teknikal)

Panduan Pengguna Modul Perolehan Sumber Manusia (Fungsi Permohonan Pertukaran - Pemohon dan Penyokong)

Taklimat Penetapan Aliran Kerja Modul Perolehan Sumber Manusia (Fungsi Permohonan Pertukaran)

Pengenalan Fungsi Permohonan Pertukaran Modul Perolehan Sumber Manusia

Penilaian Kompetensi 

Panduan Pengguna CA-SE Permohonan Peperiksaan

Pentadbiran Sistem (SA) 

Fungsi Semakan Data

Nota Taklimat Modul Pentadbiran Sistem

Nota Penetapan Peranan dan Aliran Kerja Modul Pentadbiran Sistem

Submodul Aliran Kerja

Rules of Thumb bagi Submodul Aliran Kerja

Kit Latihan - Selenggara Ahli Kumpulan Pengesah

Perkhidmatan Maklumat 

Submodul Direktori Kerajaan (GD)

Nota Taklimat Submodul Direktori Kerajaan

Submodul Sistem Maklumat Eksekutif (EIS)

Nota Taklimat dan Panduan Pengguna EIS

Formulasi Dan Penilaian Strategi 

Submodul Pembangunan Organisasi (OD)

Nota Taklimat Submodul Pembangunan Organisasi

Buku Panduan Latihan Submodul Pembangunan Organisasi

Submodul Perancangan Sumber Manusia Jangka Panjang (LTMP)

Nota Taklimat Submodul Perancangan Sumber Manusia Jangka Panjang 

Buku Panduan Latihan Submodul Perancangan Sumber Manusia Jangka Panjang

Pengurusan Saraan, Faedah Dan Ganjaran 

Submodul Pengurusan Cuti (LEAVE)

Slaid Taklimat Panduan Pelaksanaan Cuti HRMIS 2019

Slaid Taklimat khas Penjanaan Cuti 2011

Jadual Penjanaan Cuti 2011

Nota Taklimat Submodul Pengurusan Cuti

Nota Taklimat Pengumpulan Waktu Kerja Lebih Masa

Nota Taklimat Panduan Pengumpulan Waktu Kerja Lebih Masa Bagi Tujuan Melayakkan Cuti Gantian

Nota Taklimat Proses Submodul Pengurusan Cuti

Nota Taklimat Penetapan Aliran Kerja Cuti

Nota Taklimat Penetapan Peranan/Tugas

Nota Taklimat Penjanaan Kelayakan Cuti

Nota Taklimat Selenggara Baki,Kelayakan Cuti dan Data Sejarah Cuti

Kit Latihan Submodul Pengurusan Cuti

Laporan Operasi dan Penyemakan Cuti

Panduan Pengguna - Submodul Pengurusan Cuti

Kit Latihan Cuti - Selenggara Aliran Kerja

Kit Latihan Cuti - Selenggara Data Sejarah - GCR Cuti

Kit Latihan Cuti - Menjana Kelayakan Cuti

Kit Latihan Cuti - Selenggara Kelayakan Cuti

Kit Latihan Cuti - Selenggara Maklumat Sejarah Cuti

Kit Latihan Cuti - Penetapan Aliran Kerja Cuti - GCR

Kit Latihan Cuti - Permohonan GCR oleh CO

Kit Latihan Cuti - Kelulusan GCR oleh pelulus

Kit Latihan Cuti - Penyemakan GCR

Kit Latihan Cuti - Permohonan Kerja Lebih Masa bagi tujuan Cuti Gantian

Kit Latihan Cuti - Proses Khas Kelulusan Cuti

Kit Latihan Cuti - Fungsi Opsyen Cuti

Kit Latihan Cuti - Pengecualian Pengesahan

Fungsi SMS Cuti HRMIS

Kit Latihan Cuti - Permohonan GCR Online dan Kemasukkan Data Sejarah Maklumat GCR bagi Pegawai Pendidikan

Penyemakan Cuti Oleh Pemohon

Menyokong dan Meluluskan Cuti Oleh Penyokong, Pelulus Dan Pentadbir Cuti

SMS Cuti HRMIS - Semak Baki Cuti Rehat, GCR, Status Cuti & Permohonan Cuti Rehat

Tips Penyelesaian Masalah Submodul Pengurusan Cuti

Selenggara Kelayakkan Cuti Bermasalah

Data Sejarah Cuti Bermasalah

Menyemak Aliran Kerja

Selenggara Aliran Kerja Cuti - Salinan Kepada

Permohonan Cuti pegawai SHIFT

Permohonan Cuti Rehat Khas Bagi Pegawai Pendidikan

Submodul Pengurusan Saraan (REM) - (Fungsi Kew.8)

Taklimat Submodul Pengurusan Saraan

Manual Pengguna Saraan KEW.8

Manual Julat Tarikh Sandangan

Taklimat Penggunaan Teknologi Public Key Infrastructure (PKI)

Buku Panduan Latihan Public Key Infrastructure (PKI) Aplikasi HRMIS Submodul Pengurusan Saraan

Submodul Pengurusan Gaji

Panduan Pengguna Fungsi Pemindahan Gaji PP1/2016

Nota Taklimat Submodul Pengurusan Gaji

Buku Panduan dan Latihan Submodul Pengurusan Gaji

Panduan Medan Mandatori KEW.320

T10 - Jenis Perubahan siri 1

T10 - Jenis Perubahan siri 2

Lain-lain Jenis Tindakan T Dan B

Panduan Pengguna Integrasi HRMIS-GFMAS

Bil 1. MANUAL PENGGUNA - PEMPROSESAN GAJI DAN POTONGAN PERIBADI

Bil 2. MANUAL PENGGUNA - POTONGAN PERIBADI

Bil 3. MANUAL PENGGUNA - JADUAL RUJUKAN - MAKLUMAT KEWANGAN - PERTUKARAN

Bil 4. MANUAL PENGGUNA - JADUAL RUJUKAN - MAKLUMAT KEWANGAN

Bil 5. MANUAL PENGGUNA - JADUAL RUJUKAN - JADUAL PEMPROSESAN GAJI

Bil 6. MANUAL PENGGUNA - FAIL INDUK GAJI

Bil 7. MANUAL- DATA SEJARAH

Bil.8 MANUAL- MENGEMASKINI DATA RUJUKAN (GAJI MINIMA)

PENETAPAN TUGAS & ALIRAN KERJA BBP

PENETAPAN TUGAS & ALIRAN KERJA PAP

Taklimat Penggunaan Teknologi Public Key Infrastructure (PKI)

Buku Panduan Latihan Public Key Infrastructure (PKI) Aplikasi HRMIS Submodul Pengurusan Gaji

Panduan Amalan Dan Prosedur Luar Talian Integrasi HRMIS-GFMAS

Submodul Pengurusan Tuntutan dan Pendahuluan Diri

Buku Kerja Peserta - Panduan Permohonan Tuntutan

Nota Taklimat Kebergantungan Modul Bagi Tuntutan 

Nota Taklimat penyemakan & pengesahan tuntutan

Nota Taklimat Senario Kemungkinan berlaku semasa permohonan tuntutan

Nota Taklimat Aliran Proses Pengurusan Tuntutan 

Pelaksanaan Perubahan Aliran Kerja dan Tuntutan Perjalanan Dua Kali Sebulan 

Nota taklimat permohonan tuntutan (Elaun Pejalanan Dalam Negeri, Bayaran Saguhati Pensyarah, Penceramah & Fasilitator Sambilan dan Bayaran Lebih Masa)

Submodul Pengurusan Perubatan

Panduan Carian Kakitangan PDRM Menggunakan eGL HRMIS

Senarai Klinik-klinik Kesihatan dan Pergigian Yang Melaksanakan Kemudahan eGL

Manual Pengguna Pengurusan Perubatan

Penamatan Perkhidmatan (SEP)

Maklumat Asas Bakal Pesara

Mati Dalam Perkhidmatan

Melaksanakan Penamatan Perkhidmatan

Persaraan Pilihan Perkhidmatan Awam Negeri

Persaraan Pilihan

Persaraan Wajib

Percantuman Perkhidmatan Lepas (PPL)