Perhatian kepada:


Semua Agensi Pengguna HRMIS

Penambahbaikan:


Pewujudan dan Pengemaskinian Maklumat Anggota Bukan Perkhidmatan Awam (ABPA)

Keterangan:


Sukacita dimaklumkan bahawa fungsi ABPA telah diwujudkan di HRMIS bagi membolehkan ABPA mengambil tindakan transaksi di dalam HRMIS.Pentadbir HRMIS Agensi/ Kementerian perlu mewujudkan dan mengemaskini maklumat ABPA melalui fungsi:Pentabiran Sistem -> Penyelenggaraan Rekod->

APBA -> Cari/ Tambah Rekod ABPA

(Sila Rujuk Lampiran)Bagi tujuan penggunaan penambahbaikan ini, Pentadbir HRMIS Agensi perlu mewujudkan dan mengemaskini maklumat peribadi, maklumat perkhidmatan, maklumat peranan serta mengaktifkan ID ABPA di dalam Aplikasi HRMIS 2.0 sebelum menggunakan fungsi pelaksanaan transaksi SKT dan LNPT bagi ABPA tersebut.Lampiran Manual Pengguna:

Seperti di lampiran
(KLIK UNTUK MUAT TURUN)

Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui:


Talian telefon : 03-83211400