Perhatian Kepada:Pengguna HRMIS Mobile
Tarikh / Masa Mula:10 Disember 2021 (Jumaat) / 8:00 malam
Tarikh / Masa Tamat:14 Disember 2021 (Selasa) 
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab:Adalah dimaklumkan bahawa kerja-kerja peningkatan versi aplikasi MyHRMIS Mobile akan dilaksanakan pada 10 Disember 2021 bermula 8.00 malam dan dijangka selesai pada 14 Disember 2021. Sehubungan itu, aplikasi MyHRMIS Mobile akan mengalami gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh yang dinyatakan. Terima Kasih