Breadcrumbs

Kementerian Pendidikan Malaysia & Senarai Agensi

Kementerian Pendidikan

HRMIS helpdesk KPM

03-88847836

JPN W.P Kuala Lumpur

HRMIS helpdesk KPM

03-62036185/6186/6017/6155 

JPN W.P Putrajaya

HRMIS helpdesk KPM

03-88903070

JPN Selangor

HRMIS helpdesk KPM

03-55186305/6335

JPN Negeri Sembilan

HRMIS helpdesk KPM

06-7655295/3350

JPN Melaka

HRMIS helpdesk KPM

06-2324770/3799

JPN Johor

HRMIS helpdesk KPM

07-2310109/0114/0110

JPN Perlis

HRMIS helpdesk KPM

04-9737667

JPN Kedah

HRMIS helpdesk KPM

04-7404215/4217/4218/4219 

JPN Pulau Pinang

HRMIS helpdesk KPM

04-6521106/1136

JPN Perak

HRMIS helpdesk KPM

05-5015272/5273

JPN Terengganu

HRMIS helpdesk KPM

09-6213217/3234 

JPN Kelantan

HRMIS helpdesk KPM

09-7148921/8923/8738

JPN Pahang

HRMIS helpdesk KPM

09-5734050/09-5715891 

JPN Labuan

HRMIS helpdesk KPM

087-583351 samb. 104 

JPN Sabah

HRMIS helpdesk KPM

088-230386/088-513415 

JPN Sarawak

HRMIS helpdesk KPM

082-473473