Menu
RSS

You are here:Utama»Makluman Semasa»Notis Pemakluman : Penyelenggaraan Pusat Data JPA
Status

Status (8)

Pelaksanaan Modul / Submodul HRMIS Tahun 2010

Pelaksanaan HRMIS di peringkat agensi pada tahun 2010 terus memberi fokus terhadap Modul Teras 2.
 
(Rekod Peribadi, Profil Perkhidmatan dan Data Perjawatan) dan Modul Kritikal 3 (Penamatan Perkhidmatan, Pembangunan Organisasi dan Perolehan Sumber Manusia). Modul dan submodul lain adalah seperti berikut:
 
1. Perisytiharan Harta
2. Pengurusan Cuti
3. Pengurusan Saraan
4. Pengurusan Gaji
5. Pengurusan Tuntutan dan Pendahuluan Diri
6. Pengurusan Kaunseling
7. Majlis Bersama Jabatan
8. Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT)
9. Program Pembangunan Kompetensi
10. Sistem Maklumat Eksekutif (Executive Information System - EIS)
 
Baca Selanjutnya...

Latihan Terbuka 5 Modul/Submodul HRMIS Tahun 2010 Anjuran JPA

Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Maklumat, JPA telah menerima banyak permohonan latihan daripada agensi bagi modul/submodul berikut:
 
1. Modul Penamatan Perkhidmatan;
2. Submodul Pengurusan Cuti;
3. Submodul Perisytiharan Harta;
4. Submodul Pengurusan Perhubungan Majikan-Pekerja (MBJ); dan
5. Submodul Laporan Penilaian Prestasi
 
2.     Sehubungan itu, JPA telah menjadualkan beberapa sesi latihan bersifat terbuka bagi modul/submodul tersebut mulai April hingga Disember tahun ini.  Latihan ini adalah bertujuan untuk memantapkan kefahaman agensi terhadap modul/submodul yang telah dilaksanakan kepada kementerian/SUK sebelum ini (2007-2009). Untuk makluman tuan/puan, tempat yang disediakan adalah terhad kepada 3 orang pegawai sahaja daripada setiap agensi.
 
3.         Bagi tujuan tersebut, semua kementerian dan SUK diminta mengenal pasti agensi dibawah kawalan masing-masing (Agensi Ibu Pejabat sahaja) yang memerlukan latihan bagi modul/submodul yang disenaraikan di atas berdasarkan syarat dan keutamaan berikut :
 
i.    Agensi yang belum pernah menerima latihan;
ii.   Agensi telah melaksanakan sepenuhnya modul-modul Teras 2 iaitu Pengurusan Rekod Peribadi, Profil Perkhidmatan dan telah mengemaskini sandangan/perjawatan di dalam Aplikasi HRMIS dan
iii.  Telah memenuhi prasyarat bagi pelaksanaan modul/submodul yang telah dinyatakan di atas.
 
4.     Program latihan terbuka ini adalah berkonsepkan “First Come, First Serve” dimana agensi yang menghantar permohonan akan dimasukkan ke dalam senarai sesi yang telah dimohon dan sekiranya sesi tersebut telah penuh, maka agensi tuan/puan akan diletakkan ke sesi yang seterusnya. 
 
5.     Dengan pelaksanaan konsep ini, mana-mana permohonan latihan modul/submodul HRMIS daripada kementerian/SUK/agensi selepas ini adalah berkemungkinan tidak akan dipertimbangkan. Permohonan daripada agensi perlulah melalui Unit HRMIS kementerian dan SUK masing-masing dan seterusnya dipanjangkan kepada pihak JPA. Pihak kami akan menyelaraskan sesi latihan berdasarkan permohonan yang diterima dan sebarang perubahan akan dimaklumkan kepada pihak tuan/puan.
 
 
6.    Maklum balas permohonan latihan perlulah dikemukakan kepada pegawai-pegawai berikut melalui emel/faks (03-83201968/1969) sebelum atau pada 12 Mac 2010 (Jumaat):
 
i.    En. Mohd. Hazli bin Ahmad @ Adnan
Ketua Penolong Pengarah, Unit Pembangunan dan Pendidikan, BPM, JPA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 03-83164035 atau
 
ii.    Puan Noor Hafiza binti Mat Tahir
Penolong Pengarah, Unit Pembangunan dan Pendidikan, BPM, JPA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 03-83164315 atau
 
iii.    En. Nuur Sholeeheen bin Ramle
Penolong Pengarah, Unit Pembangunan dan Pendidikan, BPM, JPA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 03-83164321
 
 
7.      Surat jemputan dan makluman untuk menghadiri sesi-sesi yang telah dipohon akan dikeluarkan kepada tuan/puan selepas 12 Mac 2010.  Sila semak Portal HRMIS (www.eghrmis.gov.my) untuk mengetahui makluman-makluman terkini mengenai sesi latihan ini.
 
 
Baca Selanjutnya...

Jemputan Latihan Terbuka HRMIS 2010

JEMPUTAN MENGHADIRI LATIHAN TERBUKA HRMIS TAHUN 2010 ANJURAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
 
Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Maklumat, JPA telah menerima sebanyak 21 permohonan latihan modul/submodul HRMIS daripada kementerian dan 7 permohonan daripada SUK melibatkan 922 orang peserta bagi Latihan Terbuka ini...
Semua permohonan yang diterima telah diselaraskan berdasarkan prasyarat yang ditetapkan serta berkonsepkan “First Come First Serve” seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini.
 
Dengan pelaksanaan konsep ini, sila ambil maklum bahawa permohonan tuan/puan tidak semestinya akan mengikut sesi yang telah dipohon kerana JPA telah menyelaraskan semua sesi berdasarkan permohonan dan mengikut kekosongan sedia ada. Bagi mana-mana kementerian/SUK/agensi yang tidak disenaraikan, JPA akan menganjurkan beberapa sesi lain selain daripada tarikh-tarikh yang telah ditetapkan untuk latihan terbuka ini.
 
Mohon kerjasama tuan/puan untuk mengambil maklum tarikh dan sesi yang mana pihak tuan/puan terlibat dan memanjangkan makluman ini kepada agensi di bawah tanggungjawab masing-masing. Senarai penuh nama peserta yang terpilih untuk menyertai sesi latihan terbuka ini adalah seperti di lampiran. Masa, tempat dan dokumen yang perlu dibawa adalah seperti dibawah :
 
Tempat :
 
Bilik Latihan, Aras 2
Bahagian Pengurusan Maklumat
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia                                                                
Bangunan MKN-Embassy Techzone                                                                
Blok A, No. 3200, Jalan Teknokrat 2                                                                
63000 Cyberjaya, SELANGOR          
 
Masa : 8.30 pagi hingga 5.00 petang                                                      
                                                     
Dokumen yang perlu dibawa :
 
1. Pengurusan Cuti – penyata cuti tahunan semasa dan sebelum
2. Penamatan Perkhidmatan  - senarai pegawai yang akan bersara
3. Laporan Penilaian Prestasi Tahunan – contoh SKT yang terkini
 
Semua aturcara yang berkaitan akan dikemukakan semasa sesi latihan kelak.
 
Sebarang pertanyaan bolehlah dikemukakan kepada pegawai-pegawai berikut :
 
i. Encik Mohd. Hazli bin Ahmad @ Adnan
Ketua Penolong Pengarah
Sektor Pembangunan dan Perhubungan Pelanggan
Bahagian Pengurusan Maklumat, JPA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 03-83164035; atau
 
ii. Puan Noor Hafiza binti Mat Tahir
Penolong Pengarah
Sektor Pembangunan dan Perhubungan Pelanggan
Bahagian Pengurusan Maklumat, JPA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 03-83164315 
 
Baca Selanjutnya...
Subscribe to this RSS feed