Logo
Print this page

Kamus KPI HRMIS Tahun 2018

Kamus Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicator-Kpi) Hrmis Tahun 2018 Bagi 49 Penjawat Pengurusan Tertinggi Perkhidmatan Awam (Pptpa) Tier 1 Dan 4 Setiausaha Kerajaan Negeri (Suk) Johor, Kedah, Kelantan Dan Terengganu

MUAT TURUN

Hak Cipta SPM.BPM.JPA © 2017 | Portal Rasmi HRMIS