Menu
RSS

You are here:Surat Edaran»Pelaksanaan Projek Perintis Kerajaan Elektronik Di Bawah Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia - Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia atau Human Resource Management Information System (HRMIS)

Pelaksanaan Penggunaan Surat Pengesahan Diri dan Pengakuan Pegawai Secara Online (eGL) di Hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia Melalui Aplikasi HRMIS

Pelaksanaan Penggunaan Surat Pengesahan Diri dan Pengakuan Pegawai Secara Online (eGL) di Hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia Melalui Aplikasi HRMIS

Tarikh dikeluarkan : 12 Julai 2007

http://docs.jpa.gov.my/docs/se/2007/bil0807.pdf

Last modified onKhamis, 07 Mei 2015 15:37
back to top