Menu
RSS

Pelaksanaan Modul / Submodul HRMIS Tahun 2010

Pelaksanaan HRMIS di peringkat agensi pada tahun 2010 terus memberi fokus terhadap Modul Teras 2.
 
(Rekod Peribadi, Profil Perkhidmatan dan Data Perjawatan) dan Modul Kritikal 3 (Penamatan Perkhidmatan, Pembangunan Organisasi dan Perolehan Sumber Manusia). Modul dan submodul lain adalah seperti berikut:
 
1. Perisytiharan Harta
2. Pengurusan Cuti
3. Pengurusan Saraan
4. Pengurusan Gaji
5. Pengurusan Tuntutan dan Pendahuluan Diri
6. Pengurusan Kaunseling
7. Majlis Bersama Jabatan
8. Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT)
9. Program Pembangunan Kompetensi
10. Sistem Maklumat Eksekutif (Executive Information System - EIS)
 
Last modified onIsnin, 21 Mac 2011 14:27
back to top