Perhatian Kepada:Pegawai Helpdesk JPA
Tarikh / Masa Mula:14 Oktober 2020 (Rabu) / 5.00 petang
Tarikh / Masa Tamat:15 Oktober 2020 (Khamis) / 9.00 pagi
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab:Untuk makluman pegawai Helpdesk JPA, modul Deskripsi Tugas (JD) di persekitaran HRMIS 2.0 akan ditutup buat sementara waktu kerana dalam tindakan semakan dan pembaikan. 
Kesan kepada pengguna yang terlibat:Sehubungan itu, sepanjang tempoh tersebut akan terdapat gangguan ke atas capaian perkhidmatan seperti berikut:
1. HRMIS 2.0 Modul Deskripsi Tugas (JD)