Perhatian Kepada:Pegawai Helpdesk JPA
Tarikh / Masa Mula:17 Oktober 2020 (Sabtu) / 8.00 pagi
Tarikh / Masa Tamat:17 Oktober 2020 (Sabtu) / 9.00 petang
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab:Untuk makluman pegawai Helpdesk JPA, modul Deskripsi Tugas (JD) di persekitaran HRMIS 2.0 akan ditutup buat sementara waktu kerana dalam tindakan semakan dan pembaikan. 
Kesan kepada pengguna yang terlibat:Sehubungan itu, sepanjang tempoh tersebut akan terdapat gangguan ke atas capaian perkhidmatan seperti berikut:
1. HRMIS 2.0 Modul Deskripsi Tugas (JD)