Perhatian Kepada:Pentadbir HRMIS di Kementerian/Agensi
Tarikh / Masa Mula:15 Oktober 2020 (Khamis) / 4.00 petang
Tarikh / Masa Tamat:15 Oktober 2020 (Khamis) / 6.00 petang
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab:Untuk makluman bahawa menu Selenggara Sandangan akan ditutup sebentar seperti ketetapan di atas berikutan terdapat pembaikan yang sedang dijalankan.

Mohon perkara ini dimaklumkan kepada pentadbir HRMIS di kementerian/agensi bagi memudahkan pihak mereka mengatur masa kerja mereka.
Kesan kepada pengguna yang terlibat:Sehubungan itu, sepanjang tempoh tersebut akan terdapat gangguan ke atas capaian perkhidmatan seperti berikut:
Menu : Pentadbiran Sistem > Penyelenggaraan Rekod > Profil Perkhidmatan > Selenggara Sandangan