Dimaklumkan bahawa terdapat penambahbaikan di modul/submodul LNPT HRMIS 2.0 berkaitan paparan aktiviti yang telah mendapat pengesahan Pegawai Penilai dari submodul Penglibatan dan Sumbangan, Myperformance. Penambahbaikan ini telah selesai dan berada di persekitaran production pada 21 Julai 2022. Keterangan serta skrin penambahbaikan adalah seperti di lampiran untuk perhatian dan rujukan pihak Tuan/Puan.

MUAT TURUN