Untuk makluman tuan/ puan, masalah pada Janaan Kelayakan Cuti Rehat bagi tahun 2022 bagi sesetengah pegawai telah dikesan berlaku baru-baru ini. Sehubungan dengan itu, tindakan pembaikan telah diambil bagi menyelesaikan perkara ini. Seterusnya, bagi memastikan Kelayakan Cuti Rehat tahun 2022 pegawai di agensi tuan/ puan tepat, mohon pihak tuan/ puan melaksanakan tindakan berikut :

1. Janaan kelayakan cuti rehat sekiranya: - Janaan sebelum ini tidak tepat - Janaan kelayakan cuti rehat 2022 belum dilaksanakan
2. Selenggara cuti sekiranya terdapat cuti yang telah dimohon dan diluluskan untuk tahun 2022.

Bersama-sama ini disertakan lampiran untuk rujukan pihak tuan puan

MUAT TURUN