Perhatian Kepada:Pengguna HRMIS 2.0
Tarikh / Masa Mula:3 Jun 2022 (Jumaat)
Tarikh / Masa Tamat:Selesai
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab:Dimaklumkan bahawa capaian perkhidmatan aplikasi HRMIS2.0 telah pulih seperti biasa.
Kesan kepada pengguna yang terlibat:Mohon cuba semula capaian di url: HRMIS 2.0 (hrmis2.eghrmis.gov.my)
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui:Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB)
https://spmb.jpa.gov.my


Helpdesk JPA
Telefon : 03-8321 1400