Menu
RSS

You are here:Utama»Makluman Semasa»Notis Pemakluman : Penyelenggaraan Pusat Data JPA

Penjanaan Kelayakan Cuti 2017 Melalui HRMIS

 

Sebagaimana maklum, aktiviti penjanaan kelayakan cuti CO bagi tahun 2017 akan bermula pada 22 Disember 2016 dan akan tamat pada  2 Januari 2017.  Bagi tujuan penjanaan ini, pihak Pentadbir Cuti Agensi perlu memastikan terlebih dahulu bahawa semua CO di bawah pentadbiran cuti masing-masing telah pun melaksanakan Permohonan GCR dan Cuti Bawa Ke Hadapan serta telah diluluskan sebagaimana yang dinyatakan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2003.

Seterusnya aktiviti Penjanaan Kelayakan Cuti 2016 boleh dilaksanakan oleh Pentadbir Cuti melalui capaian URL seperti berikut:

HRMIS EGNET dan HRMIS ONE (capaian melalui pelayar Internet Explorer sahaja)

            URL:  http://janacuti.eghrmis.gov.my

            Menu: Pengurusan Saraan, Faedah & Ganjaran > Pengurusan Cuti > Kelayakan Cuti > Menjana Kelayakan Cuti HRMIS 2.0

            URL: https://hrmis2.eghrmis.gov.my

Menu: Pengurusan Cuti > Kelayakan Cuti > Menjana Kelayakan Cuti

 

Namun begitu sekiranya masih terdapat permohonan cuti tahun 2016 yang dipohon secara manual selepas aktiviti penjanaan kelayakan cuti dilaksanakan, Pentadbir Cuti perlu mengemaskini maklumat berikut:

 1. Rekodkan permohonan cuti Tahun 2016 berkenaan melalui menu Pentadbiran Sistem > Data Sejarah > Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran > Pengurusan Cuti > Maklumat Sejarah Cuti
 2. Selenggara Maklumat GCR dan Cuti Bawa Ke Hadapan Tahun 2016 melalui menu Pentadbiran Sistem > Data Sejarah > Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran > Pengurusan Cuti > Maklumat GCR
 3. Selanggara Kelayakan Cuti Tahun 2017 melalui menu Pengurusan Cuti > Kelayakan Cuti > Selenggara Kelayakan Cuti  

 

Sebarang pertanyaan/masalah berkenaan perkara ini boleh dikemukakan kepada Helpdesk HRMIS JPA.

Perhatian dan kerjasama semua Pentadbir Cuti dalam melaksanakan aktiviti Penjanaan Kelayakan Cuti HRMIS 2017 ini diucapkan ribuan terima kasih.

Baca Selanjutnya...

Penilaian Kompetensi (Pengurusan Tuntutan)

FAQ - punca masalah, penyelesaian masalah/ aliran kerja / Kes

 

 

Soalan

Jawapan

1

Apakah yang perlu dilakukan jika keluar mesej “Maklumat Tidak Dapat Dipaparkan Sama Ada

Kerana : Peraturan di Selenggara Kelayakan Tuntutan ATAU Maklumat Profil Tidak Lengkap” pada tab Senarai Tuntutan semasa memohon Elaun Perjalanan Dalam Negeri?

Dua sebab mesej berkenaan dipaparkan :

 

 • 1) Sandangan CO adalah Memangku. Pentadbir perlu memasukkan gred pemangkuan CO berdasarkan langkah-langkah berikut dengan peranan Service Profile Administrator (Service Profile)

 

 • Klik pada menu Pentadbiran Sistem
 • Klik submenu Penyelenggaraan Rekod
 • Klik Fungsi à Profil Perkhidmatan à Selenggara Sandangan à Melalui Pemilik Kompetensi
 • Masukkan Nombor KP/Polis/Tentera atau COID, klik di ruangan kosong paparan sehingga butiran CO keluar
 • Klik tab Kemaskini Tarikh Sandangan Lampau Pemilik Kompetensi
 • Di bawah kolum ID Sandangan, klik ID sandangan CO yang terkini (biasanya yang terakhir)
 • Di bawah kolum Kod Status Sandangan, klik hyperlink 03 yang menunjukkan sandangan memangku.
 • Di paparan seterusnya, klik butang TAMBAH.
 • Di bahagian TAMBAH GRED PEMANGKUAN / PEMINJAMAN, di Gred Pemangkuan/Peminjaman, klik butang CARI
 • Isikan Kod Klasifikasi Perkhidmatan CO, kod Jenis Perkhidmatan = Skim Saraan Malaysia, kod Jenis Perkhidmatan CO dan klik butang TERUSKAN.
 • Klik Radio Button gred memangku CO sekarang. Gred memangku CO, bukan gred semasa.
 • Selepas Gred Memangku yang dipilih itu dipaparkan di kotak carian tadi, isikan Tarikh Kuatkuasa dan Tarikh Luput (31/12/9999)
 • Klik butang Hantar.
 • Klik butang Kemaskini.

 

 • Penetapan agensi oleh Pentadbir Tuntutan Pusat belum ditetapkan pada tarikh permohonan.

 

Pentadbir HRMIS agensi perlu memaklumkan kepada Helpdesk HRMIS JPA untuk tindakan pemilik modul.

 

2

Mengapa mesej “Sila kemaskini Rekod Cawangan Bank di Modul Pengurusan Rekod Peribadi” dipaparkan semasa Pemilik Kompetensi memilih Kaedah Pembayaran Tuntutan pada paparan Maklumat Permohonan Tuntutan?

Pemilik Kompetensi perlu mengisi sendiri maklumat nombor akaun bank dan cawangan bank berdasarkan langkah-langkah berikut:

 

 

 • Klik pada menu Pengurusan Rekod Peribadi
 • Klik sub menu Rekod Peribadi
 • Klik sub menu Kemaskini Rekod Peribadi
 • Klik pada menu Akaun
 • Klik pada hyperlink Nama Bank/Institusi yang berkenaan
 • Klik butang CARI pada ruangan Cawangan
 • Pilih Negeri bank berkenaan
 • Pilih Bandar bank berkenaan
 • Klik pada radio button bagi cawangan bank
 • Klik butang HANTAR

 

*Jika cawangan bank tidak tersenarai, memadai dengan memilih ibu pejabat (HQ) bank berkenaan. Kebiasaannya di Kuala Lumpur.

 

3

Mengapa mesej “Sila kemaskini Profil Perkhidmatan dan Sandangan CO” dipaparkan semasa Pemilik Kompetensi memilih tab Papar Maklumat Gaji?

Mesej tersebut dipaparkan kerana maklumat No. Gaji tidak diselenggara oleh Payroll Administrator Federal/State Government. Sila ikuti langkah-langkah berikut untuk mengemas kini No. Gaji Pemilik Kompetensi:

 

 

 • Klik pada menu Pengurusan Saraan, Faedah & Ganjaran
 • Klik sub menu Pemprosesan Gaji
 • Klik sub menu Fail Induk Gaji
 • Klik sub menu Kemasukan Fail Induk Gaji
 • Masukkan No KP

 

 • Klik TERUSKAN
 • Masukkan No Gaji yang betul

 

 • Klik pilihan Cara Pembayaran : Kredit Ke Bank
 • Klik HANTAR

 

4

Mengapa elaun memangku tidak dipaparkan pada tab Papar Maklumat Gaji sedangkan sandangan Pemilik Kompetensi adalah memangku ?

 

Elaun memangku tidak dipaparkan kerana maklumat tersebut tidak dikemas kini oleh Payroll Administrator Federal/State Government .

 

Berikut adalah langkah-langkah untuk menambah atau mengemaskini  maklumat elaun memangku Pemilik Kompetensi:

 

 

 • Klik pada menu Pengurusan Saraan, Faedah & Ganjaran
 • Klik sub menu Pemprosesan Gaji

 

 • Klik sub menu Fail Induk Gaji

 

 • Klik sub menu Kemasukan Fail Induk Gaji
 • Masukkan No KP

 

 • Klik TERUSKAN

 

 • Klik hyperlik Pendapatan

 

 • Klik TERUSKAN

 

 • Klik TAMBAH

 

 • Masukkan Amaun yang betul

 

 • Klik HANTAR

 

5

Mengapa Pemilik Kompetensi yang menanggung kerja tidak ditolak 2 jam 15 minit daripada tuntutan Bayaran Lebih Masa?

 

Bagi kes Pemilik Kompetensi yang menanggung tugas, sistem tidak menolak 2 jam 15 minit secara automatik kerana tiada penetapan atau indikator bahawa pemilik kompetensi tersebut sedang menanggung kerja di ruangan ‘Tanggung Kerja’ pada muka surat depan Penyata Tuntutan Elaun Lebih Masa yang dijana dari HRMIS.

 

6

Mengapa masih perlu mencetak borang tuntutan?

CO perlu mencetak dan menandatangani borang tuntutan yang dijana melalui sistem bagi tujuan pemantauan audit. Walau bagaimanapun, kemudahan muat naik dokumen sokongan telah disediakan tetapi CO masih perlu membuat salinan dan pengesahan salinan secara fizikal dan dihantar bersama-sama borang tuntutan.

 

7

Saya menanggung kerja, tetapi sistem tidak menolak 2 jam 15 minit.

 

Sistem tidak menolak 2 jam 15 minit secara automatik kerana tiada penetapan atau indikator bahawa pemilik kompetensi tersebut sedang menanggung kerja di ruangan ‘Tanggung Kerja’ pada muka surat depan Penyata Tuntutan Elaun Lebih Masa yang dijana dari HRMIS.

 

8

Saya merupakan pegawai di Negeri Selangor. Hari Ahad merupakan cuti Hujung Minggu. Jika hari Ahad juga merupakan cuti umum, bagaimana kelayakan tuntutan bayaran lebih masa saya? Adakah dikira cuti umum atau cuti hujung minggu?

 

Hari ahad dikira sebagai cuti hujung minggu.

 

9

Apakah jenis tuntutan yang boleh dilakukan menerusi HRMIS?

 

Jenis-jenis tuntutan yang boleh dimohon melalui HRMIS Klasik dan HRMIS2.0 adalah :

 

 1. Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri
 2. Tuntutan Perjalanan Luar Negeri
 3. Bayaran Kerja Lebih Masa
 4. Elaun Pakaian Panas
 5. Bayaran Pakaian Istiadat
 6. Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi
 7. Bayaran Pakaian Black Tie
 8. Skim Pembiayaan Keahlian Kelab Rekreasi Dan Sukan
 9. Bayaran Bantuan Mengurus Jenazah
 10. Bayaran Pengangkutan Jenazah
 11. Elaun Keahlian Badan Profesional
 12. Bayaran Bil (Elektrik, Air, Telefon)
 13. Skim Bayaran Pampasan (Ex-Gratia)
 14. Bayaran Saguhati Pensyarah, Penceramah Dan Fasilitator Sambilan
 15. Bayaran Urusan Peperiksaan Perkhidmatan Kerajaan Dan Penilaian Tahap Kecekapan
 16. Bayaran Mentashih Al-Quran
 17. Bayaran Ganjaran Pegawai Kontrak
 18. Bayaran Saguhati Persidangan
 19. Bayaran Saguhati Kepada Penulis Artikel Dalam Jurnal Parlimen Dewan
 20. Elaun Bantuan Gaji Drebar
 21. Bayaran Bil Telefon Bimbit
 22. Bayaran Balik Letak Kereta
 23. Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah
 24. Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat (BIKSWP)
 25. Elaun Tugas Memandu Kenderaan

10

Saya merupakan gred pelaksana tetapi mesej “Ända tidak layak memohon bayaran lebih masa”. Mengapa ia terjadi?

 

Mesej tersebut dipaparkan kerana jabatan / agensi (BU) CO belum disetkan sebagai Penerima Penetapan Agensi oleh Pentadbir Tuntutan Pusat pada tarikh permohonan.

 

Pentadbir HRMIS agensi perlu mendapatkan bantuan melalui Meja Bantuan JPA untuk tindakan Pemilik Modul.

 

 

Kelayakan kadar hotel / elaun makan/ elaun lojing salah.

Jika perkara ini berlaku, sila semak maklumat gred sandangan dan mata gaji semasa di Profil Perkhidmatan.

 

Tiada butang “Tambah” pada Selenggara Kenderaan.

 

Pemilik Kompetensi perlu membuang tanda “√” pada peranan Claim Administrator.

 

 

Apabila klik tab Senarai Tuntutan, keluar mesej “Maklumat di ruangan Kenyataan Tuntutan tidak Berjaya disimpan sepenuhnya”. Mengapa ia terjadi?

 

Mesej tersebut dipaparkan kerana jabatan / agensi (BU) CO belum disetkan sebagai penerima penetapan agensi oleh Pentadbir Tuntutan Pusat pada tarikh permohonan.

 

Pentadbir HRMIS agensi perlu mendapatkan bantuan melalui Meja Bantuan JPA untuk tindakan pemilik modul.

 

 

 

Perbezaan Bayaran Balik Letak Kenderaan dan Bayaran Letak Kereta.

 

Bayaran Balik Letak Kenderaan ialah bayaran tetap bulanan yang dijelaskan oleh pegawai kepada pengusaha parkir awam yang mengenakan bayaran kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan berbayar tersebut. Had tuntutan maksimum bagi Bayaran Balik Letak Kenderaan ialah RM90 sebulan.

 

Sementara Bayaran Letak Kereta ialah bayaran yang dijelaskan oleh pegawai setiap kali dia meletakkan kenderaannya di kawasan parkir secara tidak tetap (sekali-sekala). Tiada had tuntutan maksimum bagi Bayaran Letak Kereta.

 

 

Mengapa agensi saya tidak dapat membuat permohonan tuntutan?

 

Ia berlaku kerana penetapan agensi oleh Pentadbir Tuntutan Pusat belum dibuat pada tarikh permohonan.

 

Pentadbir HRMIS agensi perlu mendapatkan bantuan melalui Meja Bantuan JPA untuk tindakan pemilik modul.

 

 

Agensi saya ada sistem Pengurusan Maklumat Pegawai. Bolehkah digunakan untuk diintegrasikan dengan HRMIS untuk melaksanakan modul tuntutan?

Buat masa ini, sistem seperti itu tidak boleh diintegrasikan dengan HRMIS untuk pelaksanaan modul Tuntutan kerana fungsi ini hanya menggunakan maklumat dan data yang terdapat di dalam HRMIS sahaja.

 

Bagaimana pelaksanaan pegawai shift dalam pengiraan Bayaran Lebih Masa?

 

Pelaksanaan pegawai shift dalam pengiraan Bayaran Lebih Masa ditentukan melalui penetapan Waktu Asas Bekerja di Profil Perkhidmatan.

 

Baca Selanjutnya...

Profil Perkhidmatan

FAQ - punca masalah, penyelesaian masalah/ aliran kerja / Kes

 

 

Soalan

Jawapan

1

Sewaktu selenggara profil perkhidmatan, Tempoh Percubaan pemilik kompetensi telah dikemaskini tetapi tidak dipaparkan dalam profil perkhidmatan.

 

Paparan maklumat Profil Perkhidmatan hanya memaparkan nama nilai yang aktif sahaja.

2

Semasa membuat Sandangan Baru atau Putus Sandang, berlaku pertindihan tarikh sandangan terdahulu kerana jawatan yang disandang dahulu telah disandang oleh orang lain dalam lingkungan tarikh yang sama.

 • Pentadbir Sumber Manusia diminta menyemak Buku Perkhidmatan CO yang terlibat dan pastikan maklumat tarikh yang betul semasa direkodkan.
 • Apabila berlakunya pertindihan tarikh semasa melakukan aktiviti sandangan seseorang CO (sandangan baru atau putus sandang), agensi dipohon untuk menyemak maklumat sandangan CO yang bertindih itu. Sekiranya CO yang bertindih pada jawatan terdahlulu itu masih lagi di agensi yang sama, Pentadbir Sumber Manusia di agensi masih boleh melakukan pengemaskinian tarikh, seterusnya membolehkan proses sandangan baru atau putus sandang dibuat.
 • Sekiranya CO yang bertindih di jawatan terdahulu itu melibatkan agensi lain, sila hantar capture skrin masalah yang berlaku ke Meja Bantuan JPA untuk dibuat pengemaskinian tarikh sandangan kerana kes-kes ini memerlukan capaian cross-agency.

 

3

Masalah sandangan bertindan

 

 • Sekiranya tarikh tersebut silap, mohon perbetulkan mengikut tarikh sandangan dalam Buku Perkhidmatan.
 • Sekiranya masalah masih belum dapat diselesai, hapus sandangan yang bertindan dan masukkan maklumat sandangan yang telah dihapuskan di menu SELENGGARA SEJARAH PERKHIDMATAN.

 

4

Masalah sandangan ada jurang tarikh

Hapus sandangan sebelum jurang tarikh dan masukkan maklumat sandangan yang telah dihapuskan di menu SELENGGARA SEJARAH PERKHIDMATAN.

4

Selenggara gaji CO langgar dinding

 

Pentadbir boleh menggunakan HRMIS2.0 untuk menyelenggara gaji CO langgar dinding tanpa mengemaskini item 25 dalam Profil Perkhidmatan yang hanya terdapat pada HRMIS Klasik.

 

 

Baca Selanjutnya...

Pengurusan Pinjaman

FAQ - punca masalah, penyelesaian masalah/ aliran kerja / Kes

 

 

Soalan

Jawapan

1

Mengapa nombor akaun tidak dipaparkan semasa Pemilik Kompetensi mengemukakan permohonan pinjaman komputer?

 

Pemilik Kompetensi perlu mengemas kini jenis akaun kepada akaun simpanan. Sistem tidak dapat mengenal pasti jika jenis akaun adalah akaun semasa.

 

 

2

Apakah jenis pinjaman yang boleh dipohon melalui HRMIS?

 

Jenis pinjaman yang boleh dipohon melalui HRMIS ialah:

 • Perumahan

 

 • Komputer

 

 • Kenderaan

 

Proses pinjaman di dalam HRMIS hanya sehingga cetakan Borang Permohonan, Surat Akuan Terima dan Surat Tawaran. Pemilik Kompetensi perlu menghantar kesemua cetakan tersebut ke Bahagian Sumber Manusia agensi.

 

3

Bagaimana Pemilik Kompetensi boleh memohon pinjaman seterusnya apabila pinjaman terdahulu telah selesai sedangkan mesej “Tidak Layak” dipaparkan semasa mengemukakan permohonan?

 

Setiap pinjaman melibatkan penghantaran dan penerimaan integrasi seperti berikut:

 • Pinjaman Komputer – JPM

 

 • Pinjaman Kenderaan – BSN

 

 • Pinjaman Perumahan – BPP/LPPSA

 

Buat masa ini, Pemilik Kompetensi perlu memaklumkan kepada Pentadbir Pinjaman agensi untuk mengemas kini status pinjaman dengan menyerahkan dokumen sokongan sebagai bukti tamat tempoh pembayaran.

 

4

Siapakah yang perlu mendapat peranan Pentadbir Pinjaman?

Pegawai yang menguruskan pinjaman di agensi. Contoh : Pembantu Tadbir di bahagian.

 

5

Bagaimana Pemilik Kompetensi boleh memantau status permohonan di HRMIS?

 

Pemilik Kompetensi boleh melihat status tersebut berdasarkan langkah-langkah berikut:

 • Klik pada menu Pengurusan Saraan, Faedah & Ganjaran
 • Klik pada submenu Pengurusan Pinjaman
 • Klik pada submenu Semak Status Pinjaman

 

 • Klik pada submenu Pemilik Kompetensi

Masukkan ID/Nama Pemilik Kompetensi

 

6

Dimanakah proses pengemaskinian status yang tergantung di dalam HRMIS?

 

Proses permohonan yang tidak lengkap memerlukan pengemaskinian status di fungsi Data Sejarah.

7

Mengapa masih perlu mencetak borang pinjaman?

 

Borang permohonan pinjaman masih perlu dicetak kerana ia perlu ditandatangani oleh pemohon dan pelulus sebelum proses pengeluaran bayaran dapat diteruskan.

 

Borang yang dicetak juga akan diperlukan untuk tujuan audit.

 

8

Mengapa masih perlu mencetak Surat Akuan Terima Pinjaman?

 

Ia perlu dicetak sebagai simpanan sendiri/peminjam.

 

9

Adakah log bayaran pinjaman saya direkodkan di dalam HRMIS? Jika Ya, di mana saya boleh melihatnya?

 

Log bayaran pinjaman direkodkan di dalam HRMIS menerusi pautan berikut :

 

 • Fungsi à Semak Status Pinjaman
 • Pemohon Pinjaman
 • Klik hyperlink Pinjaman Komputer
 • Klik tab Papar Jadual Pembayaran Balik Pinjaman

 

10

Bagaimana kelayakan pinjaman di dalam HRMIS dikira?

 

Di dalam HRMIS, kelayakan pinjaman dikira berdasarkan syarat kelayakan pinjaman yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 10 Tahun 2009 iaitu:

 

 • Jumlah ansuran potongan bulanan tidak melebihi 1/3 dari gaji pokok; dan
 • Jumlah potongan termasuk potongan bagi pembiayaan komputer tidak melebihi 60% dari jumlah gaji pokok dan elaun bulanan.

Kedua-dua syarat ini ditentukan melalui maklumat gaji asas CO yang direkodkan di Profil Perkhidmatan.

 

11

Apakah maklumat yang diperlukan untuk menggunakan sub modul pinjaman?

 

Maklumat yang diperlukan ialah :

 

 1. Rekod Gaji Asas terkini
 2. Maklumat sandangan (Pemohon mestilah terdiri daripada pegawai lantikan tetap)

 

12

Adakah proses pinjaman ini diintegrasikan dengan sistem di Jabatan Akauntan Negara?

 

Jabatan Akauntan Negara dan HRMIS JPA sedang dalam perancangan membangunkan Sistem Integrasi HRMIS-JANM menerusi projek 1GFMAS.

 

 

Baca Selanjutnya...

Pertukaran

FAQ - punca masalah, penyelesaian masalah/ aliran kerja / Kes

 

 

Soalan

Jawapan

 

Tidak boleh akses kepada Fungsi Permohonan Pertukaran HRMIS kerana mesej pop-up dipaparkan apabila klik tab Permohonan Pertukaran Sendiri Umum..

 

Terdapat kawalan capaian ke atas Fungsi Permohonan Pertukaran ini. Capaian hanya dibenarkan kepada:

 1. Pegawai Perkhidmatan Gunasama Persekutuan;
 2. Pegawai Perkhidmatan Keselamatan di bawah Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia;
 3. Pegawai-pegawai Perkhidmatan Bukan Gunasama di JPJ; dan
 4. Perkhidmatan Bukan Gunasama di MARDI.

 

 

Tidak boleh hantar permohonan sebab tiada butang HANTAR.

 

Permohonan Pertukaran tersebut perlu disimpan terlebih dahulu. Selepas berjaya disimpan barulah sistem memaparkan butang HANTAR.

 

Tidak boleh hantar permohonan Pertukaran. ‘Ralat error on page’

 

Sekiranya dokumen sokongan telah dimuatnaik, sila hapuskan dahulu semua dokumen sokongan tersebut. Mohon simpan maklumat permohonan tanpa dokumen sokongan. Setelah berjaya HANTAR, tambah semula dokumen sokongan tersebut dan pilih butang "kemaskini".

 

 

Tidak boleh hantar permohonan. Ralat “Penetapan aliran kerja untuk anda perlu dikemaskini. Anda ingin maklumkan kepada pentadbir aliran kerja?”

 

Sila hubungi Pentadbir HRMIS di agensi untuk penetapan aliran kerja yang berkaitan.

 

 

Aliran Kerja telah disetkan tetapi masih tidak berjaya menghantar permohonan.

 

Sekiranya Peraturan 1 bagi Penghantar adalah Agensi, ia perlu ditukar kepada Business Unit.

 

Pegawai pernah memohon pertukaran sebelum ini tetapi pertukaran tersebut telah tidak aktif. Bagaimana saya ingin memohon pertukaran yang baru?

 

Bagi permohonan yang dibuat sebelum tahun 2014, permohonan tersebut akan luput selepas 2 tahun dan ia tidak dipaparkan di dalam HRMIS. Sekiranya pegawai masih ingin meneruskan permohonan tersebut, pegawai boleh mendapatkan bantuan dari Meja Bantuan JPA untuk mengaktifkan semula permohonan pertukaran.

 

Bagi permohonan yang dibuat selepas tahun 2014, permohonan yang melebihi 2 tahun masih dipaparkan di HRMIS. Sekiranya pegawai masih ingin meneruskan permohonan, pegawai boleh mengemaskini permohonan sekiranya perlu. Namun, jika pegawai tidak lagi berminat untuk meneruskan permohonan, ia perlu dibatalkan.

 

 

Adakah semua skim boleh menggunakan HRMIS untuk membuat permohonan pertukaran?

 

Pada masa ini, pelaksanaan fungsi permohonan pertukaran ini hanya melibatkan:

 

 1. Pegawai Perkhidmatan Gunasama Persekutuan;
 2. Pegawai Perkhidmatan Keselamatan di bawah Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia;
 3. Pegawai-pegawai Perkhidmatan Bukan Gunasama di JPJ; dan
 4. Perkhidmatan Bukan Gunasama di MARDI.

 

Skim Perkhidmatan Gunasama Persekutuan adalah seperti berikut:

 

 

SKIM PERKHIDMATAN

KLASSIFIKASI PERKHIDMATAN

1

Pegawai Tadbir & Diplomatik

Tadbir Dan Diplomatik

2

Pegawai Teknologi Maklumat

Teknologi Maklumat

3

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

4

Juruteknik Komputer

Teknologi Maklumat Teknikal

5

Pegawai Psikologi

Sosial Dan Kerohanian

6

Penolong Pegawai Psikologi

7

Pembantu Pegawai Latihan Vokasional / Penolong Pegawai Latihan Vokasional / Pegawai Latihan Vokasional

Kejuruteraan

8

Penolong Pegawai Tadbir

Pentadbiran

9

Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)

10

Pembantu Setiausaha Pejabat / Setiausaha Pejabat

11

Pegawai Khidmat Pelanggan

12

Pembantu Tadbir (Kewangan)

Kewangan

Sumber: SPP Bil. 3/2007

 

Pegawai Perkhidmatan Keselamatan adalah seperti berikut:

 

SKIM PERKHIDMATAN

KLASSIFIKASI PERKHIDMATAN

1

Pegawai Keselamatan

Keselamatan dan Pertahanan Awam

2

Pegawai Pegawai Keselamatan

3

Pembantu Keselamatan

4

Pengawal Keselamatan

 


Perkhidmatan Bukan Gunasama di JPJ adalah seperti berikut:

 

SKIM PERKHIDMATAN

KLASSIFIKASI PERKHIDMATAN

1

Jurutera

 

Kejuruteraan

2

Penolong Jurutera

3

Pegawai Penguatkuasa

Pentadbiran & Sokongan

4

Penolong Pegawai Penguatkuasa

5

Pembantu Penguatkuasa

6

Pembantu Operasi

7

Pemeriksa Kereta Motor

Pengankutan

8

Pembantu Awam

Kemahiran

9

Pemandu Kenderaan

 

Pegawai sedang dikenakan tindakan tatatertib. Adakah pegawai boleh memohon pertukaran?

 

Pegawai yang sedang dikenakan tindakan tatatertib tidak dibenarkan untuk memohon pertukaran.

 

Bagaimana untuk membatalkan permohonan pertukaran yang pernah dibuat?

 

Permohonan pertukaran hanya boleh dibatalkan oleh pegawai sendiri (CO) di menu berikut:

 1. Perolehan Sumber Manusia
 2. Pembangunan Pelan Tindakan
 3. Memohon Pertukaran
 4. Tab Permohonan Sendiri Umum
 5. Klik pautan Pembatalan Permohonan.

 

 

Saya merupakan pegawai gunasama tetapi tidak berjaya membuat permohonan pertukaran.

 

Pegawai perlu membuat semakan ke atas elemen Ketua Perkhidmatan dalam Profil Perkhidmatan.

 

 

 

 

PERKHIDMATAN

KETUA PERKHIDMATAN

1

Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

2

Perkhidmatan Keselamatan

Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan

3

Perkhidmatan Bukan Gunasama di JPJ

Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan

4

Pegawai MARDI

 

Ketua Pengarah MARDI


 

Telah memuat naik dokumen sokongan beberapa kali namun dokumen tersebut masih tidak boleh dibuka oleh Pegawai Penyokong.

Pastikan nama fail dokumen tersebut tidak mempunyai lebih dari 1 titik seperti di bawah:

 

Borang Pertukaran En.Wan.pdf

 1. ahmad.doc

 

Ini kerana sistem tidak dapat mengesan jenis fail selepas titik pertama (.Wan.pdf). Sistem hanya boleh mengesan jenis fail dalam format .doc, .docx, .xls, .xlsx atau .pdf sahaja. Justeru pegawai perlu rename nama fail tersebut dan muat naik semula.

 

Jika nama fail telah ditukar dan dokumen sokongan masih tidak boleh dibuka, mohon dapatkan bantuan melalui Meja Bantuan JPA untuk tindakan selanjutnya.

 

 

Bagaimana saya hendak tahu status permohonan saya?

 

Anda boleh menyemak sendiri status permohonan pertukaran di menu berikut:

 

 • Perolehan Sumber Manusia > Pembangunan Pelan Tindakan > Memohon Pertukaran > Permohonan Pertukaran Sendiri Umum > Rujuk Maklumat Status Permohonan di bawah Tarikh Permohonan.

 

 • Perolehan Sumber Manusia > Pembangunan Pelan Tindakan > Memohon Pertukaran > Klik butang Teruskan > Rujuk Kolum Status Permohonan

 

 

Apakah status-status  permohonan pertukaran yang diguna pakai dalam HRMIS?

Status Permohonan Pertukaran HRMIS adalah seperti berikut:

 


Bil

Status Permohonan

Keterangan

 

Draf

Permohonan telah berjaya disimpan.

 

Dihantar Untuk Sokongan Ketua Jabatan

Permohonan telah berjaya dihantar kepada Ketua Jabatan untuk Sokongan.

 

Disokong Dengan Pengganti Serentak

Permohonan telah disokong oleh Ketua Jabatan/Penyokong.

 

Disokong Dengan Pengganti Kemudian

 

Disokong Dengan Pengganti Tanpa Pengganti

 

Tidak Disokong Ketua Jabatan

Permohonan tidak disokong oleh Ketua Jabatan / Penyokong.

 

Dalam Tindakan Urusetia

Urus Setia telah ambil maklum permohonan pertukaran pegawai.

Pegawai masih dibenarkan untuk mengemaskini maklumat permohonan.

 

Untuk Kelulusan Mesyuarat

Permohonan diangkat untuk kelulusan mesyuarat.

Pegawai tidak dibenarkan untuk mengemaskini maklumat permohonan.

 

Diluluskan

Permohonan telah diluluskan.

 

Tidak Diluluskan

Permohonan tidak diluluskan.


 

Permohonan pertukaran tiada di dalam Peti Pesanan Penyokong.

 

Jika permohonan pertukaran tiada di dalam Peti Pesanan Penyokong, Pentadbir HRMIS di agensi perlu membuat semakan di menu Kemaskini Transaksi Aliran Kerja. Jika transaksi permohonan tiada nama Penerima di menu tersebut (coid=0), Pentadbir perlu mengemaskini kepada Nama Penyokong.

 

 

Pegawai berasal dari Sarawak tetapi borang permohonan borang tersebut memapar pegawai tidak berasal dari Sabah/Sarawak.

 

Maklumat Pegawai Berasal dari Sabah/Sarawak diambil dari Rekod Peribadi – Isytihar Wilayah Asal. Pegawai perlu mengisytihar wilayah asal terlebih dahulu dan memastikan maklumat tersebut disahkan oleh Pengesah. Maklumat Pegawai Berasal dari Sabah/Sarawak akan bertukar dari Tidak kepada YA setelah maklumat tersebut disahkan.

 

Permohonan telah melebihi 2 tahun tetapi saya masih ingin meneruskan permohonan

Paparan "Tempoh Permohonan Anda melebihi 2 tahun. Sila Batalkan permohonan ini jika tidak berminat meneruskan permohonan” adalah peringatan kepada pemohon untuk membatalkan permohonan JIKA pemohon tidak berminat untuk meneruskan permohonan tersebut. Jika masih berminat, pemohon tidak perlu buat apa-apa dan boleh hubungi Urus Setia Pertukaran di Bahagian Perkhidmatan, JPA untuk keterangan lanjut.

 

 

Sistem tidak memaparkan bidang pertama dan kedua.

Pada masa ini, hanya skim Pegawai Tadbir & Diplomatik, Pegawai Teknologi Maklumat dan Pembantu/Penolong/Pegawai Vokasional sahaja yang mempunyai Bidang.

 

 

Bagaimana untuk mendapat senarai maklumat bagi pegawai yang telah disokong permohonan pertukaran untuk semakan dan pemantauan Agensi?

 

Agensi boleh membuat pemantauan melalui Laporan Permohonan Pertukaran Agensi. Peranan yang diperlukan adalah [02][0202][575] Re-Assignment Request Administrator.

 

Baca Selanjutnya...

Pengurusan Cuti

FAQ - punca masalah, penyelesaian masalah/ aliran kerja / Kes

 

 

Soalan

Jawapan

1

Bagaimana cuti luput di kira di dalam HRMIS?

Pengiraan cuti luput dalam HRMIS adalah berdasarkan kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003 di mana cuti tahun pertama akan luput pada akhir tahun ketiga sekiranya tidak diambil. Walau apa pun kaedah pengumpulan yang terpakai kepada seseorang pegawai itu, jumlah hari cuti rehat yang boleh dikumpul bagi GCR ialah sebanyak 15 hari atau setengah daripada kadar cuti rehat yang layak bagi tahun tersebut, mengikut mana yang kurang.

 

2

Isteri saya baru bersalin. Bagaimana saya ingin memohon Cuti Isteri Bersalin melalui HRMIS?

Permohonan Cuti Isteri Bersalin boleh dilaksanakan melalui HRMIS dengan mengikuti langkah-langkah berikut: 

 1. Klik menu Pengurusan Cuti > Permohonan Cuti > Pemohon Cuti
 2. Pilih Kategori Cuti sebagai Cuti Tidak Berekod dan Jenis Cuti sebagai Cuti Isteri Bersalin
 3. Klik butang TERUSKAN
 4. Masukkan semua maklumat yang bertanda * iaitu Tarikh Mula Cuti, Tarikh Akhir Cuti, Tarikh Isteri Bersalin, Waktu Isteri Bersalin, Waktu Pejabat (Mula) dan Waktu Pejabat (Akhir)
 5. Muat naik dokumen sokongan dengan klik butang TAMBAH di ruang SENARAI DOKUMEN SOKONGAN
 6. Lengkapkan maklumat Dokumen Sokongan yang diperlukan di skrin MUAT NAIK FAIL dan klik butang MUAT NAIK
 7. Klik butang HANTAR
 8. Klik OK pada mesej yang terpapar

 

3

Saya telah memohon cuti, tetapi Penyokong tidak mendapat permohonan cuti saya di peti pesanan beliau. Bagaimana kaedah untuk saya menyelesaikan masalah ini?

 

Penyokong tidak menerima permohonan cuti di peti pesanan beliau disebabkan banyak faktor termasuk masalah capaian ke HRMIS. Bagi menyelesaikan masalah ini, Pemohon perlu merujuk perkara ini kepada Pentadbir Aliran Kerja di agensi untuk Kemaskini Transaksi Aliran Kerja bagi kod Aliran Kerja LV-001 (Penghantaran Permohonan Cuti Untuk Sokongan).

4

Penyokong dan Pelulus Cuti saya telah bertukar. Bagaimana saya ingin menukarkan di dalam HRMIS?

 

Maklumat Penyokong dan Pelulus Cuti boleh ditukar melalui kaedah berikut:

 

 1. Merujuk kepada Pentadbir Aliran Kerja di agensi untuk Selenggara Aliran Kerja yang berkenaan untuk semua jenis cuti.

 

 1. Melalui kaedah user-selection untuk Cuti Rehat sahaja di mana pemohon perlu klik hyperlink Penyokong Cuti/Pelulus Cuti dan memilih Penyokong Cuti/Pelulus Cuti yang sepatutnya dengan memilih Melalui Paparan Hierarki atau Melalui Senarai. Walau bagaimanapun, kaedah ini hanya penyelesaian sementara kerana sekiranya Aliran Kerja LV-001 (Penghantaran Permohonan Cuti Untuk Sokongan) dan LV-002 (Penghantaran Permohonan Cuti Untuk Kelulusan) tidak di selenggara, Nama Penyokong dan Pelulus lama masih akan terpapar bagi permohonan cuti yang baharu ingin dipohon.

 

5

Bagaimanakah kaedah untuk merekodkan cuti-cuti bagi tahun sebelum di dalam HRMIS?

 

Untuk tujuan merekodkan maklumat sejarah cuti, Pentadbir Cuti Agensi perlu mewujudkan Kelayakan Cuti bagi tahun yang berkenaan terlebih dahulu dengan melaksanakan langkah-langkah berikut:

 1. Klik Menu Pentadbiran Sistem > Data Sejarah > Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran > Pengurusan Cuti > Maklumat GCR
 2. Laksanakan Carian CO
 3. Pilih Jenis Cuti (Cuti Rehat atau Cuti Rehat Khas)
 4. Klik butang TERUSKAN
 5. Klik butang TAMBAH
 6. Di skrin TAMBAH MAKLUMAT GCR, pilih Tahun dan isikan semua maklumat yang diperlukan
 7. Klik butang SIMPAN
 8. Klik OK pada mesej yang terpapar

 

Setelah Kelayakan Cuti bagi Tahun berkenaan berjaya diwujudkan, rekodkan maklumat Sejarah Cuti melaui langkah berikut:

 1. Klik Menu Pentadbiran Sistem > Data Sejarah > Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran > Pengurusan Cuti > Maklumat Sejarah Cuti
 2. Laksanakan Carian CO
 3. Klik butang TERUSKAN
 4. Klik butang TAMBAH
 5. Pilih Tahun yang berkenaan
 6. Masukkan Jenis Cuti, Tarikh Mula Cuti dan Tarikh Akhir Cuti bagi tahun berkenaan
 7. Klik butang SIMPAN
 8. Klik OK pada mesej yang terpapar

 

6

Bolehkah permohonan cuti dibuat melangkau tahun di HRMIS?

 

Cuti-cuti Lain SELAIN Cuti Rehat BOLEH dimohon melangkau tahun melalui HRMIS dengan syarat kelayakan bagi cuti-cuti berkenaan telah dijana.

 

 

7

Sekiranya Kelayakan Cuti saya di HRMIS tidak tepat, apakah yang patut saya lakukan?

 

Kelayakan Cuti CO di HRMIS menjadi tidak tepat disebabkan oleh Pentadbir Cuti Agensi belum/tidak mengemaskini Kelayakan Cuti CO berkenaan sekiranya CO ada mengambil cuti-cuti yang menjejaskan kelayakan cuti pada tahun yang berkenaan. Cuti-cuti yang menjejaskan kelayakan cuti adalah:

 1. Apa-apa jenis Cuti Tanpa Gaji
 2. Cuti Separuh Gaji
 3. Cuti Belajar/Berkursus melebihi 3 bulan
 4. Cuti Haji
 5. Cuti Tibi/Kusta/Barah

 

Apabila permohonan cuti-cuti tersebut telah diluluskan, Pentadbir Cuti Agensi perlu mengemaskini maklumat Kelayakan Cuti bagi tahun-tahun yang bekenaan melalui langkah berikut:

 1. Klik menu Pengurusan Cuti > Kelayakan Cuti > Selenggara Kelayakan Cuti
 2. Laksanakan Carian CO
 3. Pilih Tahun Kelayakan yang berkenaan
 4. Klik butang TERUSKAN
 5. Klik hyperlink Tahun yang terpapar
 6. Pilih Sebab-sebab Lain
 7. Klik butang TERUSKAN
 8. Kemaskini maklumat Kelayakan Tahun Semasa (B) dengan nilai yang tepat
 9. Klik butang SIMPAN
 10. Klik OK pada mesej yang terpapar

 

8

Sekiranya maklumat jumlah Cuti Diambil tidak sama dengan jumlah cuti di Status Permohonan Cuti, apakah yang patut saya lakukan?

 

CO perlu merujuk kepada Pentadbir Cuti Agensi di mana Pentadbir Cuti Agensi perlu melaksanakan langkah-langkah berikut:

 1. Klik menu Pengurusan Cuti > Kelayakan Cuti > Selenggara Kelayakan Cuti
 2. Laksanakan Carian CO
 3. Pilih Tahun Kelayakan yang berkenaan
 4. Klik butang TERUSKAN
 5. Klik hyperlink Tahun yang terpapar
 6. Pilih Sebab-sebab Lain
 7. Klik butang TERUSKAN
 8. Klik OK sekiranya mesej “Maklumat kelayakan tidak betul. Sekiranya ingin mengemaskini secara auto klik OK atau Cancel secara manual” terpapar
 9. Setelah maklumat Cuti Diambil (D) telah tepat, klik butang SIMPAN
 10. Klik OK pada mesej yang terpapar

 

9

Rekod GCR dan cuti di bawa ke hadapan tidak direkodkan di dalam HRMIS dengan tepat kerana agensi-agensi sebelum ini tidak merekodkannya di dalam HRMIS. Apakah yang perlu saya lakukan?

 

Untuk tujuan merekodkan maklumat GCR dan cuti di bawa ke hadapan bagi tahun-tahun sebelum, Pentadbir Cuti Agensi perlu melaksanakan langkah-langkah berikut:

 1. Klik Menu Pentadbiran Sistem > Data Sejarah > Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran > Pengurusan Cuti > Maklumat GCR
 2. Laksanakan Carian CO
 3. Pilih Jenis Cuti (Cuti Rehat atau Cuti Rehat Khas)
 4. Klik butang TERUSKAN
 5. Klik butang TAMBAH
 6. Di skrin TAMBAH MAKLUMAT GCR, pilih Tahun dan isikan semua maklumat yang diperlukan
 7. Klik butang SIMPAN
 8. Klik OK pada mesej yang terpapar

 

10

Dimana saya perlu selenggara kelayakan cuti-cuti tahun semasa dan tahun-tahun lepas. Apa beza menu di Data Sejarah dan Kelayakan Cuti?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Data Sejarah digunakan untuk memasukkan maklumat transaksi cuti dan maklumat GCR yang TELAH DILULUSKAN sahaja dan telah menjadi maklumat sejarah/telah berlalu.

 

Berikut adalah jadual perbezaan penyelenggaraan kelayakan cuti tahun semasa dan tahun-tahun lepas (sejarah cuti):

 

Kelayakan Cuti

Cuti Rehat

Cuti-cuti Lain

Tahun Semasa

Menu Kelayakan Cuti > Selenggara Kelayakan Cuti

 

Menu Kelayakan Cuti > Selenggara Kelayakan Cuti

Tahun-tahun Lepas (Sejarah Cuti)

Menu Pentadbiran Sistem > Data Sejarah > Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran > Pengurusan Cuti > Maklumat GCR

 

Menu Kelayakan Cuti > Selenggara Kelayakan Cuti

11

Saya telah setkan aliran kerja bagi LV003 dan LV004, tetapi apabila Penyokong telah menyokong cuti sakit, ralat berikut terpapar: “Tiada Penetapan Aliran Kerja LV004”. Mengapa?

Aliran Kerja bagi Cuti Sakit dan Cuti Rehat adalah BERBEZA. Aliran Kerja LV004 perlu disetkan daripada PENYOKONG kepada PELULUS dan BUKAN daripada PEMOHON kepada PELULUS seperti Aliran Kerja LV002.

 

Jenis Cuti

Kod Aliran Kerja

Penghantar

Penerima

Cuti Rehat

LV-001

Pemohon

Penyokong

LV-002

Pemohon

Pelulus

Cuti Sakit

LV-003

Pemohon

Penyokong

LV-004

Penyokong

Pelulus

12

Apakah jenis-jenis Cuti Tidak Berekod yang boleh dimohon melalui HRMIS?

 

Cuti Tidak Berekod yang boleh dimohon melalui HRMIS adalah seperti berikut:

 1. Cuti Gantian
 2. Cuti Latihan Pasukan Sukarela
 3. Cuti Menghadiri Latihan Atau Khemah Tahunan Pertubuhan / Persatuan
 4. Cuti Lain-lain Kursus
 5. Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama
 6. Cuti Untuk Mengambil Peperiksaan
 7. Cuti Untuk Mengambil Bahagian Dalam Olahraga/ Sukan
 8. Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Yang Menderma Organ
 9. Cuti Tugas Khas (Perubatan)
 10. Cuti Rombongan Kebudayaan
 11. Cuti Mesyuarat Mbk/Mbj
 12. Cuti Isteri Bersalin
 13. Cuti Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat
 14. CTR Bagi Pegawai Yang Dilantik Sebagai Jurulatih PLKN
 15. Cuti Menghadiri Perbicaraan Mahkamah Di Luar Stesen
 16. Cuti Tanpa Rekod Perayaan Vaisakhi

 

13

Saya telah menghantar maklumat Pengumpulan Waktu Kerja Lebih Masa kepada Penyemak tetapi mendapati terdapat maklumat yang ingin dibetulkan. Apakah yang patut saya lakukan?

CO perlu memaklumkan kepada Penyemak untuk memulangkan semula maklumat tersebut kepada CO dan Penyemak perlu melaksanakan langkah berikut:

 

 1. Klik menu Pengurusan Cuti > Maklumat Pengumpulan Waktu Kerja Lebih Masa > Penyemakan Maklumat Waktu Kerja Lebih Masa
 2. Klik pada link 'Subjek' bagi CO yang ingin membuat pembetulan
 3. Klik pada link 'Bulan Mula' yang ingin dibetulkan
 4. Pilih 'Untuk Pembetulan' di ruangan 'Status Pengumpulan Maklumat'
 5. Klik butang HANTAR

 

CO akan terima makluman untuk pembetulan melalui peti pesanan dan

CO boleh selenggara semula waktu kerja lebih masa bagi bulan yang berkenaan.

 

Namun sekiranya Penyemak telah menyemak maklumat waktu kerja lebih masa CO tersebut dan telah klik butang HANTAR untuk hantar kepada Pengesah, Pengesah perlu melaksanakan langkah berikut:

 1. Klik menu Pengurusan Cuti > Maklumat Pengumpulan Waktu Kerja Lebih Masa > Pengesahan Maklumat Waktu Kerja Lebih Masa
 2. Klik pada link 'Subjek' bagi CO yang ingin membuat pembetulan
 3. Klik pada link 'Bulan Mula' yang ingin dibetulkan
 4. Pilih 'Tidak Disahkan' di ruangan 'Status Pengumpulan Maklumat'
 5. Klik butang HANTAR

 

Melalui kaedah ini, CO akan terima makluman tidak disahkan melalui peti pesanan dan CO boleh selenggara semula waktu kerja lebih masa bagi bulan yang berkenaan.

 

14

Bagaimana saya ingin menghapuskan rekod permohonan keluar pejabat?

 

Permohonan keluar pejabat yang telah dihantar hanya bleh dihapuskan/dibatalkan oleh Pentadbir Cuti Agensi melalui menu Kemaskini Permohonan Keluar Pejabat.

 

Baca Selanjutnya...

Penamatan Perkhidmatan

FAQ - punca masalah, penyelesaian masalah/ aliran kerja / Kes

 

 

Soalan

Jawapan

 

Apakah objektif Modul Penamatan Perkhidmatan?

 • Memudahkan urusan peralihan keluar Pemilik Kompetensi dari perkhidmatan Kerajaan dilaksanakan secara dalam talian; dan
 • Menyediakan maklumat untuk memahami dan menilai pola penamatan perkhidmatan dalam sektor awam.

 

 •  

  Apakah pra syarat pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan?

  Melengkapkan DATA ASAS di modul/submodul berikut dengan TEPAT dan BETUL:

  • Modul Pengurusan Rekod Peribadi.
  • Modul Profil Perkhidmatan
  • Modul Data Perjawatan
  • Modul Pembangunan
  • Submodul Pengurusan Cuti
  • Submodul Pengurusan Tatatertib
  • Submodul Pengurusan Saraan (Elaun)
  • Submodul Pengurusan Pinjaman

   

   

  Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Modul Pengurusan Rekod Peribadi?

   

  • Maklumat Keluarga
  • Nombor KWSP
  • Nombor dan Jenis Kad Pengenalan Semasa
  • Nombor dan Jenis Kad Pengenalan Dahulu

   

  • Nama

   

  • Jantina
  • Bangsa Keturunan

   

  • Agama

   

  • Gelaran
  • Tarikh Lahir

   

  • Taraf Perkahwinan

   

  • Tarikh Kematian Ahli Keluarga (mana yang berkaitan)

   

   

  Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di SubModul Profil Perkhidmatan?

   

  • Skim Perkhidmatan
  • Jenis Perkhidmatan
  • Jawatan Akhir
  • Kumpulan Perkhidmatan
  • Status Lantikan Pertama
  • Tarikh Lantikan Pertama
  • Tarikh Disahkan Lantikan Pertama
  • Tarikh Lantikan Akhir
  • Tarikh Disahkan Lantikan Akhir
  • Gred Gaji Akhir
  • Gaji Akhir
  • Tangga Gaji Akhir
  • Tarikh Mula Perkhidmatan
  • Tarikh Akhir Perkhidmatan

   

   

  Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Modul Data Perjawatan?

  • Alamat Tempat Kerja 1
  • Alamat Tempat Kerja 2
  • Alamat Tempat Kerja 3
  • Poskod Tempat Kerja
  • Bandar Tempat Kerja
  • Negeri Tempat Kerja Negara
  • Tempat Kerja Kumpulan Agensi

   

   

  Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Submodul Pengurusan Cuti?

   

  • Maklumat Sejarah Cuti
  • Maklumat Gantian Cuti Rehat (GCR)

   

   

  Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Submodul Pengurusan Tatatertib?

   

  • Status Bankrap

   

  • Status Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
  • Status Bebas dari Tindakan Mahkamah

   

   

  Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Submodul Pengurusan Saraan?

   

  • Skim Gaji

   

  • Gred Gaji Akhir
  • Tangga Gaji

   

  • Gaji Akhir

   

   

  Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Submodul Pengurusan Saraan (Elaun)?

   

  • Imbuhan Tetap Khidmat Awam
  • Imbuhan Tetap Perumahan
  • Imbuhan Tetap Keraian
  • Imbuhan Tetap Jawatan Utama/Gred Khas
  • Elaun Berpencen

   

   

  Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Submodul Pengurusan Pinjaman?

   

  • Kod Potongan
  • Nombor Akaun Hutang
  • Nombor Rujukan Fail
  • Jumlah Hutang
  • Jumlah Potongan Bulanan

   

   

  Siapakah yang boleh menggunakan modul ini?

   

  Penjawat awam yang hendak menamatkan perkhidmatan dengan Kerajaan dan pegawai sumber manusia yang menguruskan hal ehwal penamatan perkhidmatan.

   

   

  Apakah fungsi-fungsi yang terdapat di dalam Modul Penamatan Perkhidmatan?

  Terdapat 6 fungsi utama didalam Modul Penamatan Perkhidmatan iaitu:

  • Fungsi Persaraan Paksa
  • Fungsi Persaraan Sukarela
  • Fungsi Merekod Maklumat Kematian
  • Fungsi Pencantuman Perkhidmatan Lepas
  • Fungsi Maklumat Asas Bakal Pesara
  • Fungsi Melaksanakan Penamatan Perkhidmatan
   

  Apakah yang dimaksudkan dengan penamatan perkhidmatan secara sukarela?

   

  Penamatan perkhidmatan sukarela bermaksud pemilik kompetensi boleh menamatkan perkhidmatan secara sukarela.

   

   

  Apakah yang dimaksudkan dengan penamatan perkhidmatan secara paksa?

   

   

  Penamatan Perkhidmatan secara paksa bermaksud seseorang pemilik kompetensi perlu meninggalkan perkhidmatan awam atas sebab-sebab tertentu seperti yang dinyatakan dalam Akta Pencen 1980.

   

   

  Saya hendak memohon persaraan pilihan sendiri. Bila saya klik pull-down menu untuk membuat pilihan, hanya ada pilihan peletakan jawatan sahaja yang dipaparkan.

   

  Pull-down menu bagi permohonan persaraan pilihan tidak memaparkan ‘Persaraan Pilihan Sendiri’ kerana pemohon tidak memenuhi salah satu syarat berikut:

  • Perlu berumur 40 tahun atau lebih;
  • Telah berkhidmat dengan kerajaan sekurang-kurangnya 10 tahun;
  • Telah disahkan dalam perkhidmatan
  • Mengambil skim pencen.

   

   

  Gambar tidak dipaparkan semasa hendak mencetak borang JPA.BP.HRMIS01 walaupun semasa membuka paparan boring, gambar tersebut ada.

  Pemilik Kompetensi / Pentadbir Rekod Peribadi perlu memuat naik gambar bersaiz kurang 204K di modul Pengurusan Rekod Peribadi untuk membolehkan imej ditukar ke format PDF.

   

   

  Saya hendak membuat pengesahan sumber logistik pemilik kompetensi yang akan menamatkan perkhidmatan tetapi tiada maklumat logistik di dalam UI berkenaan.

   

  Maklumat sumber logistik di ambil dari Jawatan Sebenar (AP) pemilik kompetensi berkenaan. Pentadbir Data Perjawatan perlu mengemaskini maklumat sumber logistik tersebut dalam Modul Data Perjawatan.

   

   

  Bolehkah saya membatalkan permohonan Persaraan Pilihan yang belum disahkan di dalam sistem?

  Boleh. Untuk membatalkan permohonan Persaraan Pilihan, pemilik kompetensi perlu ke menu Penamatan Perkhidmatan Sukarela > Memohon Penamatan Perkhidmatan > Tab Membatalkan Permohonan Penamatan Perkhidmatan.

   

   

  Bolehkah saya membatalkan permohonan Persaraan Pilihan yang telah disahkan di dalam sistem?

   

  Pembatalan permohonan yang telah disahkan hanya dapat dilakukan oleh pihak JPA, mohon berhubung terus melalui Meja Bantuan JPA.

   

  Saya memilih skim KWSP dan ingin menamatkan perkhidmatan lebih awal. Bagaimanakah proses penamatan saya ini dapat dilaksanakan melalui HRMIS?

  Bakal pesara yang memilih skim KWSP tidak layak untuk diproses melalui HRMIS.

   

  Saya telah klik ‘Hantar’ untuk permohonan persaraan namun ia tidak dipaparkan di dalam inbox Penyokong / Pengesah / Pelulus / Pentadbir untuk proses seterusnya?

   

  Pentadbir Aliran Kerja perlu menyemak aliran kerja di Menu Menjejaki Aliran Kerja. Sekiranya aliran kerja adalah salah, Pentadbir Aliran Kerja perlu memajukan permohonan itu kepada penerima yang betul melalui Menu “Memantau Senarai Transaksi”. Pentadbir Aliran Kerja perlu set semula aliran kerja dengan betul.

   

   

  Saya telah menghantar permohonan ke Bahagian Pasca Perkhidmatan tetapi masih belum dicetak. Bagaimana cara untuk saya mencetak borang-borang yang telah dihantar?

   

  Mohon Pentadbir Penamatan Perkhidmatan untuk kembali ke Menu “Notis ke Pasca Perkhidmatan” untuk mencetak borang-borang yang berkaitan.

   

   

  Bagaimana saya hendak menyemak permohonan yang telah Berjaya dihantar ke POWER?

   

  • Pentadbir Integrasi perlu menyemak status penghantaran di Modul Pentadbiran Sistem > Menu Integrasi > Penamatan Perkhidmatan > Status Penghantaran

   

   

  • Pentadbir Penamatan Perkhidmatan boleh menyemak di Menu Notis ke Pasca Perkhidmatan – Mesej Berjaya diHantar ke POWER akan dipaparkan di dalam Hyperlink ke Integrasi

   

   

  Kenapa Pentadbir tidak dapat selenggara umur bersara apabila mesej ‘Tiada rekod ditemui’ dipaparkan?

  • Pemilik Kompetensi tidak mengemaskini maklumat tarikh lahir di Modul Pengurusan Rekod Peribadi

   

   

  • Mohon membuat carian Unit Organisasi (BU) Pemilik Kompetensi dengan tepat di Menu Selenggara Umur Bersara

   

  • Pastikan maklumat profil perkhidmatan adalah betul dan lengkap

   

   

  Apa perlu saya buat jika mesej ‘Penerima tiada kelapangan’ dipaparkan apabila saya ‘Hantar’ permohonan?

   

  Pentadbir Aliran Kerja perlu menyemak dan mengemaskini aliran kerja proses yang berkenaan

   

   

   

  Kenapa rekod pesara tidak ditemui setelah selesai kemas kini di Menu Pemberitahuan Persaraan Penamatan Perkhidmatan?

   

  Sila klik tab ‘Draf Penamatan Perkhidmatan’. Pentadbir akan dapati rekod pesara berada di situ.

   

   

  Kenapa mesej ‘Anda tidak layak memohon persaraan pilihan’ dipaparkan apabila saya memilih Menu Memohon Persaraan Pilihan?

   

  Antara sebab-sebab yang mungkin:

   

  • Tidak selenggara umur bersara
  • Tempoh perkhidmatan tidak cukup 10 tahun
  • Profil perkhidmatan tidak lengkap

   

   

  Bagaimana hendak cetak Borang Penamatan Perkhidmatan Kematian yang telah dihantar ke POWER

   

  Mohon pentadbir sandangan mengemaskini semula tarikh luput sandangan CO ke 31/12/9999. Sila kemaskini semula tarikh setelah proses cetak borang telah dilakukan.

   

   

  Mohon batalkan persaraan pilihan CO

   

  CO yang hendak bersara pilihan perlu melaksanakan sendiri pembatalan di Menu Penamatan Perkhidmatan > Penamatan Perkhidmatan Sukarela > (Tab: Membatalkan Pemohonan Persaraan Pilihan)

   

  Tiada butang HANTAR di menu maklumat persaraan untuk integrasi

   

  Data CO tidak lengkap. Mohon mengemaskini maklumat yang diperlukan semasa proses penghantaran persaraan untuk integrasi. Maklumat boleh disemak pada borang yang dipaparkan. Maklumat yang tidak lengkap akan ditulis dengan tulisan berwarna hijau. Setelah kesemua maklumat yang diperlukan telah LENGKAP, butang HANTAR akan muncul secara automatik kerana ianya adalah terkawal berdasarkan maklumat-maklumat penting yang perlu dihantar.

   

   

  Tidak boleh papar untuk cetak Borang HRMIS01

   

  Mohon kemaskini semula gambar CO dengan menggunakan format yang dicadangkan di menu Rekod Peribadi

   

   

  Kenapa tiada lookup Pencen Pilihan

   

  CO belum cukup syarat untuk bersara. Jika CO telah cukup syarat tetapi paparan lookup masih tiada, sila semak maklumat di profil perkhidmatan CO iaitu maklumat Status Pengesahan Dalam Perkhidmatan Pemilik Kompetensi. Ia mestilah tarikh pengesahan lantikan pertama sahaja yang perlu dicatatkan disini.

   

   

  Apakah senarai bank yang diiktiraf oleh Bahagian Pasca?

  1. Bank Muamalat (M) Berhad
  2. Malayan Banking Berhad (Maybank)
  3. Bank Simpanan Nasional
  4. Affin Bank Berhad
  5. CIMB Bank Berhad
  6. Bank Islam Malaysia Berhad
  7. Public Bank Berhad
  8. Alliance Bank Berhad
  9. RHB Bank Berhad
  10. HSBC Bank Malaysia Berhad
  11. Bank Kerjasama Rakyat (Malaysia) Berhad
  12. Hong Leong Bank Berhad
  13. Agro Bank Berhad

   

   

  Baca Selanjutnya...

  Sasaran Kerja Tahunan

  • Published in SKT

  FAQ - punca masalah, penyelesaian masalah/ aliran kerja / Kes

   

   

  Soalan

  Jawapan

  1

  Siapakah yang boleh mengisi maklumat Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan bagaimana dengan Pegawai kontrak?

   

  Semua Penjawat Awam atau Pemilik Kompetensi (Competency Owner atau CO) yang dikenali sebagai Pegawai Yang Dinilai (PYD) boleh mengisi maklumat SKT. Pegawai kontrak yang termasuk/di ambilkira di dalam Waran Perjawatan boleh mengisi maklumat SKT.

  2

  Apakah pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan SKT dan LNPT?

  Pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan SKT dan LNPT yang berkuatkuasa adalah Pekeliling Perkhidmatan Bil.4/2002 (Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan) dan telah dibuat pindaan melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.2/2009 (Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam) dan  Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.3/2009 (Borang Laporan Penilaian Prestasi Khas Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam).

   

  3

  Bolehkah saya menyimpan senarai aktiviti/projek yang dimasukkan ke dalam sistem tanpa menghantar kepada PPP saya?

   

  Pemilik Kompetensi boleh menyimpan senarai aktiviti/projek yang dimasukkan ke dalam sistem sebelum dihantar kepada PPP supaya ia boleh dikemaskini sekiranya berlaku pindaan atau tambahan maklumat.

  4

  Sekiranya saya cuti belajar, adakah saya perlu memasukkan maklumat SKT ke dalam sistem ini?

  Maklumat SKT tidak perlu dimasukkan ke dalam sistem bagi Pemilik Kompetensi yang cuti belajar. Walaubagaimana pun, markah penilaian prestasi bagi Pemilik Kompetensi yang sedang cuti belajar perlu dimasukkan ke dalam sistem melalui menu Penilaian Prestasi Bagi Tempoh Berkursus yang disenggara oleh Urusetia PPSM setelah mendapat maklumbalas melalui Borang PSD / secara manual dari Pensyarah IPTA berkenaan. Maklumat rekod pengajian perlu dikemaskini terlebih dahulu oleh pentadbir melalui Data Sejarah Pembangunan > Program Pengajian. Modul Pembangunan > Submodul Pengajian adalah berkaitan.

   

  5

  Saya baru bertukar jabatan, bolehkah saya terus menggunakan HRMIS untuk memasukkan SKT?

   

  Sandangan perlu dilakukan ke Unit Organisasi atau Business Unit (BU) di jabatan yang baru terlebih dahulu sebelum diberi peranan dan capaian ke sistem HRMIS dan seterusnya perlu mendapatkan maklumat SKT di Unit Organisasi yang baru tersebut sebelum boleh memasukkan SKT.

   

  6

  Apakah maklumat yang wajib dilengkapkan untuk saya menggunakan sub modul SKT dan LNPT ini?

   

  Maklumat Profil Perkhidmatan iaitu Skim Perkhidmatan, Gred Jawatan, Gred Gaji  perlu dikemaskini ke dalam sistem HRMIS sebelum menggunakan submodul SKT dan LNPT supaya Pemilik Kompetensi atau Pegawai Yang Dinilai akan mendapat paparan borang Penilaian Prestasi  mengikut kumpulan yang betul/sepatutnya.

  7

  Bolehkah saya menyalin SKT Pegawai Yang Dinilai (PYD) di bawah seliaan saya untuk dimasukkan dalam SKT saya?

   

  Pemilik Kompetensi yang diberi peranan sebagai Pegawai Penilai Pertama (PPP) mempunyai kemudahan untuk menyalin SKT Pegawai Yang Dinilai (PYD) di bawah seliaannya.  SKT daripada PYD tersebut perlulah disahkan terlebih dahulu.

  8

  Di manakah saya boleh mengesahkan aktiviti/projek SKT PYD saya?

   

  Pengesahan aktiviti/projek SKT PYD di bawah seliaan PPP boleh disahkan melalui dua (2) cara, iaitu:

  • Melalui peti pesanan pengguna
  • Melalui menu SKT

   

  9

  Apa yang perlu saya lakukan jika dalam peti pesanan saya atau melalui modul SKT saya terdapat maklumat pemberitahuan untuk mengesahkan aktiviti/projek PYD yang bukan di bawah seliaan saya?

   

  Pegawai boleh mendapatkan maklumat PPP sebenar PYD tersebut daripada Urusetia PPSM atau Pentadbir LNPT. Seterusnya, majukan (forward) maklumat tersebut (di dalam peti pesanan) kepada PPP yang sebenar.

  10

  Saya sebagai urusetia, bolehkah saya mendapatkan maklumat bagi pegawai yang sudah memasukkan SKT dan pegawai yang belum memasukkan SKT mereka?

   

  Urusetia boleh mengeluarkan laporan berbentuk senarai bagi Pemilik Kompetensi yang sudah atau belum memasukkan SKT melalui 'Laporan Senarai CO Yang Memasukkan SKT Melalui Aplikasi HRMIS'.

  11

  Adakah SKT yang dicadangkan gugur oleh PYD boleh di hapuskan?

  SKT yang dicadang untuk digugurkan jika klik butang SIMPAN akan mempunyai status 'Cadangan Digugurkan' dan kotak untuk 'check box' akan di ‘dim' kan.  Ini bermakna SKT yang telah dicadang untuk digugurkan tidak boleh dihapuskan di peringkat PYD.

   

  12

  Bolehkah SKT yang telah diluluskan oleh PPP dikemaskini oleh PYD?

  Ya, SKT yang telah disahkan(Status dari 'Memerlukan Pengesahan' -> 'Disahkan') masih boleh dikemaskini oleh PYD. Ini kerana proses SKT merupakan proses dua hala sepanjang tahun penilaian.

  Status SKT 'Disahkan' akan menjadi 'Draf' semula dan PYD perlu klik butang HANTAR kepada PPP semula bagi membolehkan PPP mengesahkan semula SKT tersebut.

   

  13

  Berapa banyak aktiviti/program yang boleh dimasukkan ke dalam sistem SKT?

  Bilangan aktiviti/ program yang dimasukkan ke dalam sistem adalah tidak terhad.

  14

  Bagaimana untuk membuat perubahan pada aktiviti SKT yang telah disahkan oleh Pegawai Penilai?

   

  Pengguna boleh terus membuat pindaan pada aktiviti SKT tersebut dan klik butang SIMPAN. Aktiviti SKT tersebut akan berubah status kepada status ‘Draf’ dan aktiviti tersebut perlu dihantar kepada Pegawai Penilai semula untuk disahkan.

   

  15

  Bagaimana untuk menghapuskan aktiviti SKT yang telah disahkan?

  Aktiviti yang telah disahkan bermaksud telah mendapat maklum atau pengesahan daripada Pegawai Penilai. Hanya aktiviti SKT yang berstatus ‘Draf’ sahaja yang boleh dihapuskan. Untuk menukar status aktiviti daripada ‘Disahkan’ kepada ‘Draf’, pengguna perlu membuat sedikit pindaan pada aktiviti SKT tersebut dan klik butang SIMPAN. Selepas aktiviti SKT berubah ke status ‘Draf’, PYD boleh klik pada ‘checkbox’ aktiviti SKT dan klik butang HAPUS.

   

  16

  Pada paparan Sasaran Kerja Tahunan, apabila klik HANTAR, dipaparkan mesej ‘Tiada Perancangan Baru’.

   

  Apakah maksud ini?

   

  Tiada apa-apa perubahan atau penambahan kepada aktiviti SKT sedia ada.

  17

  PYD saya tidak mengisi maklumat SKT, bolehkah saya membuat penilaian LNPT beliau?

   

  PPP tidak dapat membuat penilaian kerana proses hantar LNPT ke PPP tidak dibenarkan jika terdapat status SKT PYD tidak diisi atau tidak lengkap atau tidak mengisi Pencapaian Akhir Tahun dan tidak Disahkan.

  18

  Adakah SKT semua PYD akan disenaraikan dalam skrin Pengesahan Pegawai Yang Dinilai walaupun PYD tersebut belum mencipta SKT baru / belum menghantar SKT kepada Pegawai Penilai Pertama untuk pengesahan?

  Pada menu pengesahan, paparan Pegawai Penilai Pertama akan menyenaraikan Senarai Pegawai Yang Diselia di bawah PPP dan sentiasa terdapat hyperlink pada setiap nama PYD tersebut bertujuan supaya PPP dapat melihat dan memantau SKT PYD dari semasa ke semasa.

   

  Sekiranya PPP klik pada salah satu nama PYD dan klik TERUSKAN, sistem memaparkan mesej 'SKT untuk tahun prestasi 2016 tidak wujud', ini bermaksud PYD tersebut belum membuat atau memasukkan aktiviti SKT beliau pada tahun tersebut.

   

  Jika PPP klik pada salah satu nama PYD dan klik TERUSKAN, sistem memaparkan senarai SKT PYD, ini bermaksud PYD telah memasukkan SKT beliau.

   

  Walaubagaimana pun, STATUS pada aktiviti SKT perlulah diberi perhatian kerana membawa maksud seperti berikut:

   

  • DRAF - aktiviti SKT dalam simpanan PYD dan belum Klik HANTAR untuk pengesahan PPP.

   

  • MEMERLUKAN PENGESAHAN - PYD telah klik HANTAR kepada PPP dan memerlukan pengesahan daripada PPP.
  • DISAHKAN - aktiviti SKT PYD telah disahkan oleh PPP.

   

  Sebagai tambahan, pada paparan senarai pegawai yang diselia terdapat lajur STATUS sebagai indicator kepada PPP untuk mengambil tindakan.

   

  19

  Bolehkan saya mengesahkan SKT 2016 pegawai seliaan saya pada tahun berikutnya contoh 2017.

   

  Boleh, PPP hanya perlu tukar default Tahun semasa (iaitu 2017) kepada tahun 2016 dan klik butang Teruskan untuk sistem memaparkan senarai aktiviti SKT PYD pada tahun 2016.

   

  Baca Selanjutnya...

  Pengurusan Rekod Peribadi

  FAQ - punca masalah, penyelesaian masalah/ aliran kerja / Kes

   

   

  Soalan

  Jawapan

  1

  Kenapa saya tidak boleh masukkan maklumat 'Anak kandung'?

   

  Maklumat suami/isteri perlu dimasukkan dan disahkan terlebih dahulu. Selepas disahkan, maklumat 'Anak kandung' bolehlah dimasukkan.

   

  2

  Kenapa status perkahwinan saya masih lagi “Bujang” walaupun telah berkahwin?

   

  Status perkahwinan akan berubah setelah Pemilik Kompetensi mengemaskini maklumat pasangan di TAB KELUARGA.

   

  3

  Saya ingin masukkan maklumat Akademik tetapi semasa memilih Institusi, tiada dipaparkan dalam senarai pilihan Institusi. Apa yang perlu saya lakukan?

   

  Pemilik Kompetensi hendaklah menghantar email kepada Meja Bantuan JPA berserta softcopy Sijil Akademik yang ada menyatakan nama Institusi berkenaan.

   

  4

  Bolehkah anak/bapa angkat menggunakan eGL?

   

  Boleh jika mendapat Pengesahan/kelulusan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pegawai perlu memuatnaik salinan softcopy Sijil Pengangkatan yang dikeluarkan oleh pihak JPN semasa menambah maklumat keluarga dalam Modul Rekod Peribadi atau mengemukakan salinan hardcopy Sijil Pengangkatan sekiranya diperlukan oleh pegawai yang mengesahkan maklumat anak angkat tersebut.

   

  5

  Apa itu Gemulah?

   

  Seseorang yang meninggal semasa dalam perkhidmatan atau pesaraan dinamakan GEMULAH.

   

  6

  Masalah berhubung kod tanggungan

   

  Mohon CO atau pengesah rekod peribadi CO kemaskini maklumat kod tanggungan anak tersebut di menu Pengurusan Rekod Peribadi > Kemaskini Rekod Peribadi > Keluarga > Pilih maklumat anak dan kemaskini maklumat kod tanggungan

   

  7

  Bagaimana untuk membetulkan  kesilapan maklumat 11 item CO baru diwujudkan?

   

  CO boleh kemaskini kesilapan 11 item JPN tersebut di menu Kemaskini Rekod Peribadi > Data Peribadi (sekiranya ruangan tersebut masih boleh dikemaskini). Sekiranya CO boleh kemaskini maklumat tersebut, bermaksud data CO masih belum disahkan oleh JPN. Sekiranya ruangan untuk 11 item tersebut tidak boleh dikemaskini (data telah disahkan oleh JPN), CO perlu kemukakan salinan No.KP melalui Meja Bantuan JPA untuk semakan lanjut Pemilik Modul / semakan semula JPN.

   

  8

  Mohon hapus rekod keluarga

   

  Pentadbir rekod peribadi perlu hapuskan rekod tersebut di menu Pentadbiran Sistem > Penyelenggaraan Rekod > Pengurusan Rekod Peribadi > Hapus Rekod Peribadi >  masukkan No.KP CO > pilih TAB maklumat yang hendak dihapuskan >  Klik pada rekod tersebut > Hapus.

   

  Sekiranya rekod tersebut tidak boleh dihapuskan (telah digunakan dalam modul lain), mohon majukan masalah tersebut kepada Meja Bantuan JPA berserta salinan No.KP CO dan maklumat keluarga yang hendak dihapuskan.

   

  Kaedah ini terpakai untuk kesemua tab lain dalam Modul Rekod Peribadi.

   

  9

  Bagaimana hendak kemaskini status perkahwinan CO?

   

  • Dari berkahwin ke Belum Berkahwin
  • Dari Belum Berkahwin kepada Berkahwin
  • Dari Berkahwin kepada Balu/Janda/Duda

   

  Pohon kemukan salinan No.KP CO yang bermasalah kepada Meja Bantuan JPA. Semakan akan dilakukan bagi memastikan status tersebut adalah sahih sebelum pengemaskinian dilakukan.

   

  Status perkahwinan akan berubah secara automatik setelah penambahan maklumat pasangan di Tab Keluarga dan maklumat tersebut telah disahkan oleh pengesah rekod peribadi tuan.

   

  Pohon CO kemaskini Tarikh Kematian/Perceraian pada maklumat pasangan di Tab Keluarga.

   

   

  10

  Apakah fungsi Semakan Data?

   

  Semakan Data memaparkan status berintegriti atau tidak ke atas 21 data yang diKPIkan untuk elemen Pemurnian Data (melibatkan Data Perjawatan, Profil Perkhidmatan dan Rekod Peribadi) dalam Kamus KPI HRMIS. Paparan tersebut adalah data sehari lewat. Sekiranya data dikemaskini pada hari ini, pohon CO semak keesokan harinya untuk melihat status data tersebut.

   

  11

  Saya ingin memasukkan maklumat Anugerah tetapi semasa memilih Nama Anugerah, tiada dipaparkan dalam senarai pilihan. Apa yang perlu saya lakukan?

   

  CO perlu mengemukakan salinan Sijil Anugerah tersebut untuk ditambah ke dalam HRMIS sekiranya perlu.

   

  Baca Selanjutnya...

  Penjanaan Kelayakan Cuti 2017

  Adalah dimaklumkan bahawa aktiviti Penjanaan Kelayakan Cuti untuk Tahun 2017 akan dilaksanakan. Sila ambil perhatian berkenaan perkara-perkara berikut:

  1. Permohonan Cuti melalui HRMIS dan MyHRMIS Cuti akan DITUTUP mulai 14/12/2016 sehingga 2/1/2017. Oleh itu, aktiviti Permohonan Cuti hingga Kelulusan Cuti perlu selesai SEBELUM 14/12/2016.
  2. Permohonan GCR dan Cuti Bawa ke Hadapan perlu diluluskan SEBELUM 22/12/2016. Mohon semua Pemilik Kompetensi menyemak status GCR dan Cuti Bawa Ke Hadapan sebelum aktiviti penjanaan cuti dilaksanakan oleh Pentadbir Cuti.
  3. Aktiviti Penjanaan Kelayakan Cuti Tahun 2017 akan bermula pada 22/12/2016.
  4. Permohonan Cuti melalui HRMIS dan MyHRMIS Cuti akan DIBUKA SEMULA pada 3/1/2017.

   

   

  Baca Selanjutnya...
  Subscribe to this RSS feed