Menu
RSS

You are here:Status»Status HRMIS»Sesi Dialog HRMIS 2011

Penghargaan Jabatan Muzium Malaysia

Saya Mohd Hasmadi bin Mustaffa adalah salah seorang yang terlibat secara langsung dengan penggunaan aplikasi HRMIS. Saya secara peribadi merasa berbangga kerana Jabatan Muzium Malaysia (JMM) telah terpilih antara salah sebuah agensi kerajaan yang terawal menggunakan aplikasi HRMIS. Yang terkini, Jabatan Muzium Malaysia (JMM) telah mewajibkan penggunaan HRMIS untuk tujuan Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri (TNT) dan Bayaran Elaun Lebih Masa (ELM).Saya selain berperanan sebagai penguna biasa atau pemilik kompentesi, juga terlibat secara langsung kerana saya ditugaskan sebagai penerima, penyemak dan penyedia proses bayaran untuk Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri (TNT).
Walaupun pada peringkat awal permulaan, saya dan kakitangan di Unit Kewangan serta beberapa lagi kakitangan di unit atau bahagian lain di JMM menghadapi banyak permasalahan sama ada masalah dari segi teknikal seperti ganguan capaian, masalah pengiraan yang berbeza berbanding dengan cara manual serta beberapa lagi masalah lain telah kami kenal pastikan. Kepekaan dan keseriusan terhadap permasalahan tersebut, pihak kami (Kewangan) akan menyenaraikan segala permasalahan yang timbul dan akan berbincang serta meminta bantuan dan pertanyaan kepada pihak HRMIS JPA melalui perkhidmatan helpdesk yang di sediakan oleh JPA.
Pihak kami amat berterima kasih kerana segala permasalahan yang timbul dapat diselesaikan walaupun ada sesetengahnya mengambil masa yang lama untuk tindakan selanjutnya. Pihak kami juga amat berterima kasih kerana pihak HRMIS JPA sentiasa membuat penambahbaikan dalam sistem.
Oleh yang demikian, saya Mohd Hasmadi bin Mustaffa dari Unit Kewangan Jabatan Muzium Malaysia serta semua kakitangan JMM dari peringkat bawahan serta pihak pengurusan tertinggi sangat berterima kasih akan keperihatinan HRMIS dalam membantu sektor kerajaan untuk menjadikan sektor ini antara sektor yang berkait rapat dengan aliran semasa teknologi moden. Saya juga mewakili semua kakitangan di JMM mengucapkan syabas kepada HRMIS dan JPA kerana bersedia menyahut cabaran kerajaan dalam mentransformasikan agenda kerajaan ke arah satu sistem kerajaan elektronik.  Sekian. Terima kasih..

-Dari Sistem Mamklumbalas JPA-

Baca Selanjutnya...

Setinggi-tinggi penghargaan

Saya adalah bahagian IT JKDM pasir gudang mengucapkan tanniah kepada hrmis secara online ( https://hrmisone.eghrmis.gov.my)  memudahkan semua penjawat awam unutk mengemaskini data dan membuat SKT dengan mudah dan cepat .. tak perlu lagi berasak-asak dipentanbiran untuk mengemaskini SKT... Cepat.... ... Tahniahh...

addy7111
it jkdm pasir gudang

Baca Selanjutnya...

Tahniah dan terima kasih HRMIS !!!

 

Saya merupakan pegawai sedang cuti belajar dibawah tajaan HLP2010 di USA. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah
kepada pihak JPA kerana telah berjaya melaksanakan HRMIS sehingga keperingkat ini. Saya berasa amat senang hati dan gembira kerana dapat menjalankan aktiviti HRMIS walaupun sedang berada di USA. Kerja mengemaskini maklumat yang berkaitan dengan HRMIS terutama penilaian prestasi tahun 2010 dapat dilakukan dengan jayanya tanpa sebarang masalah di sini. Kapasiti kemudahan Internet di sini adalah sebesar 10 Mbps menggunakan broadband di rumah membantu akses terhadap HRMIS tanpa sebarang masalah kelewatan (slow). 
 
Saya berharap HRMIS akan terus dijayakan dan JPA dapat memberikan lebih banyak perkhidmatan kepada pergawai-pegawai perkhidmatan awam tidak kira di mana dan bagaimana (anywhere and anyway) mereka mengaksesnya. Beberapa aspek berkenaan keselamatan dan skrin pengguna/rekabentuk skrin (User Interface (UI) or screen design) perlu diperbaiki dari semasa ke semasa serta prestasi sedia ada dapat dikekalkan bagi memastikan HRMIS terus relavan dalam perkhidmatan awam.
 
Sekian, Tahniah!
 
Adi Azlan Mohd Ali
Master in Telecommunication and Network Management 2012
Syaracuse University
New York, USA.
Baca Selanjutnya...
Subscribe to this RSS feed