Menu
RSS

You are here:Status»Status HRMIS»Sesi Dialog HRMIS 2011

Pembangunan HRMIS Baharu

  • Published in Promo

Mesyuarat Kerja Rasionalisasi HRMIS 2.0 antara JPA dan MAMPU pada 29 – 30 Julai 2013 berpandangan bahawa adalah sukar membangunkan HRMIS2 secara keseluruhan dalam tempoh yang singkat. Rumusan hasil Mesyuarat adalah seperti berikut:


Pembangunan HRMIS2 melibatkan 2 peringkat:


a) Pembangunan peringkat pertama:

i) Membangunkan User Interface (UI) baharu dengan pengurangan klik, bilangan menu dan page;
ii) Boleh dicapai melalui pelbagai Browser; dan
iii) mempunyai keupayaan mobility access.


b) Pembangunan peringkat kedua menggunakan teknologi terkini bagi memenuhi/mencapai keperluan berikut:

i) Personalization;
ii) Multi Platform (O/S & Device);
iii) Business Intelligence;
iv) Mobile Native Apps; dan
v) Responsive UI.

 

KRITERIA HRMIS 2.0

  • Tidak Menjejaskan Prestasi
  • Kurang Klik
  • Kurang Skrin
  • Pelbagai Pelayar Web
  • Mesra Pengguna

 

Baca Selanjutnya...
Subscribe to this RSS feed