Menu
RSS

1. Berapa lama tempoh sah Cuti Gantian yang telah diluluskan oleh Ketua Jabatan?

Tempoh sah Cuti Gantian adalah selama enam (6) bulan setelah diluluskan oleh Ketua Jabatan.