Menu
RSS

Data Perjawatan

 • Written by Pentadbir Sistem
 • Category: Soalan Lazim
 • Hits: 1232

Bagaimana sekiranya paparan mesej "Tiada Maklumat Hubungan diantara Aktiviti Organisasi dan Unit organisasi" semasa Pentadbir ingin memaparkan Aktiviti Organisasi (BA)?

Pentadbir HRMIS perlu mengemaskini hubungan aktiviti BU BA organisasi seperti langkah berikut:
1) Selenggara Unit Organisasi:
2) Pilih BU agensi;
3) Klik hyperlink [ Selenggara Hubungan Dengan Aktiiti Organisasi ]
4) Tambahkan BA agensi yang perlu dihubungkan supaya Jawatan Sebenar boleh diwujudkan.

Bagaimanakah cara Pentadbir memansuhkan jawatan CO?

Pentadbir HRMIS perlu menjalankan langkah berikut:
1) Klik Data Perjawatan
2) Klik Jawatan sebenar
3) Klik Selenggara Jawatan Sebenar
4) Klik Cari Jawatan Sebenar
5) Masukkan kod Jawatan Sebenar / No.KP di Carian Senarai Jawatan Sebenar / Pemilik Kompetensi (Penyandang Terkini)
6) Klik Teruskan
7) Klik Hyperlink Kod Jawatan Sebenar
8) Scroll down di sebelah kanan
9) Klik hyperlink (kemaskini Status Jawatan Sebenar)
10) Klik Tambah
11) Ruangan Status - PILIH Jawatan Mansuh - Klik Simpan

Skim hakiki CO adalah W, tetapi di dalam HRMIS skim tersebut direkodkan sebagai skim N. Bagaimana ingin mengemaskini semula kepada rekod yang sebenar?

Pentadbir HRMIS perlu menjalankan langkah berikut di menu Data Perjawatan:
1) Kemaskini hubungan data perjawatan
2) Kemaskini hubungan jawatan sebenar/jawatan standard dengan klik butang cari pada ruangan klasifikasi perkhidmatan, cth : W-Kewangan
3) Klik pada jawatan yang berkenaan
4) Klik butang cari jawatan sebenar
5) Klik carian melalui Pemilik Kompetensi
6) Masukkan nombor kad pengenalan
7) Klik teruskan
8) Setelah hasil carian terpapar, klik check box nama CO
9) Klik butang HANTAR setelah maklumat selesai dimasukkan.

Bagaimana penetapan gred gaji min/max sesuatu perjawatan. Sebagai contoh AP:
i) Pegawai Tadbir dan Diplomatik,Gred M41
ii) Pegawai Tadbir dan Diplomatik,Gred M41/M44

i) Pegawai Tadbir dan Diplomatik, Gred M41 Penyelesaian : menetapkan gred min=M41 dan gred max=M41
ii) Pegawai Tadbir dan Diplomatik, Gred M41/M44 Penyelesaian : menetepkan gred min=M41 dan gred max=M44

Bagaimana penetapan gred gaji min/max sesuatu perjawatan gred TERBUKA? Sebagai contoh AP: TIMBALAN PENGARAH, GRED 54

Menetapkan gred min=Gred 54 dan gred max=Gred 54 pada AP tersebut.

Bagaimana MANSUH Aktiviti Organisasi (BA) / Unit Organisasi (BU)?

Pentadbir Data Perjawatan perlu menjalankan langkah berikut di menu Data Perjawatan:
1) Aktiviti Organisasi/ Unit Organisasi
2) Selenggara BA/BU
3) Klik Butang Kemaskini
4) Kemaskini Status BA/BU
5) Klik Tambah
6) Tambah Status MANSUH
7) Klik Hantar.

Apakah yang perlu dilakukan sebelum jawatan sebenar dimansuhkan?

Sebelum memansuhkan sesuatu jawatan sebenar, CO di jawatan tersebut perlu diputuskan sandangan terlebih dahulu.

Apakah yang perlu dilakukan apabila waran perjawatan telah diterima oleh agensi?

Apabila agensi menerima waran perjawatan baru, pastikan BA/BU diwujudkan di dalam HRMIS terlebih dahulu agar Agensi Pusat boleh mendaftarkan waran tersebut di dalam HRMIS. Setelah itu, barulah agensi boleh mewujudkan jawatan sebenar berdasarkan waran.

Apakah yang perlu dilakukan jika tersilap mansuh jawatan sebenar?

Pentadbir Data Perjawatan perlu menjalankan langkah berikut di menu Data Perjawatan bagi mengaktifkan semula rekod yang telah termansuh:
1) Jawatan sebenar
2) Selenggara Jawatan Sebenar
3) Melalui Jawatan Sebenar
4) Masukkan Kod Jawatan Sebenar dan pilih Kategori status jawatan = Mansuh.
5) Teruskan. Klik hyperlink jaw. sebenar >
6) Pilih hyperlink [ Kemaskini Status Kekosongan Hakiki]
7) Tambah status lantikan tetap dan tarikh luput 9999-12-31
8) Simpan
9) Hapus status mansuh sedia ada dan status lantikan tetap yang telah tamat tempoh.

Apakah yang perlu dilakukan jika ingin hapus Jawatan sebenar?

Pentadbir Data Perjawatan perlu menjalankan langkah berikut di menu Data Perjawatan:
1) Selenggara Jawatan sebenar
2) Klik butang Cari jawatan sebenar
3) Melalui Carian Hierarki : (cari Jawatan Sebenar yang ingin di MANSUH)
4) [Kemaskini Status Jawatan Sebenar]
5) Tambah status MANSUH
6) Klik Hantar.

Nama CO tidak dipaparkan pada Unit Organisasi (BU).

Status ID sandangan CO telah luput. Pengemaskinian tarikh sandangan perlu dilakukan oleh Pentadbir Profil Perkhidmatan di agensi.

Bagaimana jika Jawatan Standard tiada dalam senarai Jawatan Standard?

Sila pastikan Skim jawatan tersebut dalam Kumpulan Perkhidmatan yang betul. Contohnya dalam Kumpulan Perkhidmatan Sokongan, Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau Kumpulan Skim Perkhidmatan Bersepadu.

Bagaimana jika semasa mewujudkan Jawatan Sebenar, tiada kategori untuk memasukkan maklumat Pembekal Kader?

Maklumat pembekal Kader adalah tertera pada butiran keterangan dalam waran. Jika tiada dalam senarai, sila hantarkan hantarkan keratan butiran untuk dikemaskini oleh Pentadbir Modul Data Perjawatan HRMIS di JPA.

Apakah langkah yang perlu diambil jika terdapat perubahan Skim dan Jawatan kepada perkhdimatan CO?

Pentadbir HRMIS Agensi perlu melaksanakan konsep Wujud Mansuh kepada Jawatan Sebenar CO mengikut perkhidmatan terkini. Konsep Kemaskini Hubungan Data Perjawatan TIDAK BOLEH DIGUNAKAN bagi kes seperti ini.

Bolehkan Pentadbir HRMIS Agensi menggunakan Menu Kemaskini Hubungan Data Perjawatan sekiranya tersilap wujudkan Jawatan Standard CO?

Ya. Menu Kemaskini Hubungan Data Perjawatan hanya boleh digunakan sekiranya terdapat kesilapan yang dilakukan semasa mewujudkan jawatan standard sahaja.

Sekuriti

 • Written by Pentadbir Sistem
 • Category: Soalan Lazim
 • Hits: 956

Apakah peranan Pentadbir HRMIS di agensi?

Pentadbir HRMIS di agensi boleh menyelesaikan permasalahan yang berkaitan fungsi-fungsi berikut iaitu:
1) Sekuriti (cth: Penetapan Peranan, ID tidak wujud, Lupa Kata Laluan, Kata Laluan disekat)
2) Aliran Kerja (cth: Selenggara peraturan aliran kerja,kemaskini penerima dan penghantar)
3) Penyenggaraan Sistem (cth:Selenggara Jadual Rujukan, Kemaskini Data Sejarah)

Saya sebagai Pentadbir HRMIS di agensi perlu set semula kata laluan CO yang berkaitan. Walaubagaimanapun, rekod CO tersebut tidak dijumpai.

Pentadbir HRMS agensi hanya boleh set semula kata laluan CO di bawah agensi masing-masing. Status sandangan CO tersebut perlu disemak. Jika sandangan CO telah luput, pengemaskinian maklumat sandangan perlu dilakukan seperti berikut di menu Pentadbiran Sistem:
1) Klik Penyelenggaraan Rekod
2) Klik Profil Perkhidmatan
3) Klik Selenggara Sandangan
4) Kemaskini tarikh sandangan lampau CO
5) Klik hyperlink ID sandangan terkini CO
6) Kemaskini semula tarikh luput

Sebagai Pentadbir HRMIS, laporan peranan bagi setiap CO di agensi perlu dijana dan dibentangkan ke pihak pengurusan. Bagaimana laporan tersebut dapat dijana?

Pentadbir HRMIS perlu menjalankan langkah berikut di menu Pentadbiran Sistem:
1) Klik Sekuriti
2) Klik Laporan
3) Klik Laporan Peranan Mengikut Pemilik Kompetensi
4) Klik carian melalui Pemilik Kompetensi
5) Masukkan nombor kad pengenalan
6) Klik teruskan
7) Setelah hasil carian terpapar, ia boleh di simpan berdasarkan format file (*.pdf/*.xls/*.doc)

Sebagai Pentadbir, laporan bagi setiap peranan di agensi perlu dijana dan dibentangkan ke pihak pengurusan. Bagaimana laporan tersebut dapat dijana?

Pentadbir perlu menjalankan langkah berikut di menu Pentadbiran Sistem:
1) Klik Sekuriti
2) Klik Laporan
3) Klik Laporan Peranan Mengikut Peranan
4) Klik carian Peranan 5) Pilih peranan yang dikehendaki berdasarkan modul
6) Klik teruskan
7) Setelah hasil carian terpapar, ia boleh di simpan berdasarkan format file (*.pdf/*.xls/*.doc)

Kenapa ID pengguna tidak boleh diaktifkan?

CO berkenaan mempunyai lebih dari 2 ID yang aktif.

Kenapa CO tidak menerima e-mel pemakluman kata laluan yang di reset oleh sistem HRMIS melalui e-mel?

CO berkenaan perlu mengemaskini alamat e-mel yang tepat, dan sekiranya masih tidak menerima, perlu membuat aduan kepada pentadbir sistem di JPA.

Sekiranya CO log masuk menggunakan ID dan kata laluan yang betul tetapi sistem tidak memaparkan peranan dan fungsi ?

ID CO tersebut mempunyai ralat sama ada ID yang belum diaktifkan atau sandangan CO tersebut bermasalah.Laporan perlu dilakukan ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pembangunan Kompetensi

 • Written by Pentadbir Sistem
 • Category: Soalan Lazim
 • Hits: 1216

Kenapa saya tidak boleh membuka sub modul Program Pembangunan Kompetensi di HRMIS 2.0?

Sub modul ini hanya boleh digunakan di HRMIS One / Klasik sahaja.

Apakah penetapan tugas (Peranan) yang perlu diberikan supaya Pentadbir di agensi boleh memasukkan maklumat kursus/ latihan di Data Sejarah?

Penetapan tugas (Peranan) yang dimaksudkan adalah Pentadbir Data Sejarah Program Pembangunan Kompetensi.

Bagaimana Pemilik Kompetensi boleh mengemaskini maklumat kursus di Modul Rekod Peribadi > Papar Rekod Peribadi > Tab Kursus?

Pemilik Kompetensi perlu menghantar salinan sijil kepada Pentadbir Kursus supaya beliau boleh memasukkan maklumat kursus tersebut di Menu Pentadbiran Sistem > Data Sejarah > Program Pembangunan Kompetensi > Selenggara Data Sejarah Program Pembangunan Kompetensi

MBJ

 • Written by Pentadbir Sistem
 • Category: Soalan Lazim
 • Hits: 1255

Mengapa saya tidak boleh menggunakan sub modul MBJ di HRMIS one/Klasik?

Untuk makluman, sub modul MBJ ini adalah modul yang telah ditambah baik dan berbeza daripada sub modul MBJ yang dahulu. Oleh hal demikian, sub modul ini hanya boleh digunakan di HRMIS 2.0 sahaja.

Apakah penetapan tugas (peranan) yang perlu diberikan?

PENETAPAN TUGAS:
- [06] Pengurusan Komunikasi & Tatatertib Pekerja (ECBM)
- [0601] Pengurusan Perhubungan Majikan-Pekerja (MER)
- [268] MBJ Secretariat (Agency Level) – Perlu diberikan kepada Setiausaha Pihak Pegawai /Urus setia MBJ Agensi
- [12] Pentadbiran Sistem (SA)
- [1202] Aliran Kerja (WF)
- [110] Workflow Administrator (MER) : Perlu diberikan kepada Pentadbir Sistem Agensi

Apakah aliran kerja yang perlu diselenggarakan?

PENETAPAN ALIRAN KERJA :
- MER-030 : Penghantaran Pindaan Perlembagaan MBJ
- MER-042 : Penghantaran Maklumat Mesyuarat Untuk Pengesahan Penerimaan
- MER-044 : Penghantaran Maklumat Tarikh Perancangan Mesyuarat MBJ Agensi

Bagaimana untuk mengemaskini rekod MBJ agensi seperti nama MBJ dan nombor pendaftaran?

Pada masa ini, MBJ/Urus setia MBJ Agensi perlu membuat pengesahan nama MBJ dan Nombor Pendaftaran MBJ kepada Bahagian Saraan, JPA terlebih dahulu. Selepas itu, urus setia perlu menghantar maklumat MBJ yang disahkan tersebut melalui Meja Bantuan JPA bagi tujuan pengemaskinian maklumat tersebut di dalam HRMIS.

Bagaimana ingin mewujudkan nama MBJ baru bagi agensi?

Pada masa ini, MBJ/Urus setia MBJ Agensi masih perlu membuat permohonan Penubuhan MBJ secara manual kepada kepada Bahagian Saraan, JPA. Mohon menghubungi Pegawai di Sektor KM3 ( Puan Zainah Binti Taib dan Encik Abd Samat Bin Mohd )

Mengapa pada Fungsi Mesyuarat, ruangan Semakan Setiausaha MBJ kabur dan menyebabkan penghantaran minit mesyuarat tidak boleh dilakukan?

Untuk makluman, hanya Setiausaha Pegawai sahaja yang boleh melakukan proses semakan dan klik butang hantar di Tab Semakan Setiausaha tersebut. Sekiranya urus setia atau pegawai lain yang login, ruangan tersebut akan kabur (disable). Mohon memaklumkan kepada Setiausaha Pegawai supaya membuat tindakan tersebut.

Bagaimana Setiausaha Pekerja membuat pengesahan Minit Mesyuarat MBJ?

Setiausaha Pekerja boleh membuat pengesahan Minit Mesyuarat tersebut melalui Peti Pesanan. Pastikan nama Setiausaha Pekerja tersebut telah dikemaskini terlebih dahulu di dalam Fungsi Pentadbiran > Kemas Kini Ahli.

Pengurusan Tuntutan

 • Written by Pentadbir Sistem
 • Category: Soalan Lazim
 • Hits: 1805

Apakah yang perlu dilakukan jika keluar mesej “Maklumat Tidak Dapat Dipaparkan Sama Ada
Kerana : Peraturan di Selenggara Kelayakan Tuntutan ATAU Maklumat Profil Tidak Lengkap” pada tab Senarai Tuntutan semasa memohon Elaun Perjalanan Dalam Negeri?

Dua sebab mesej berkenaan dipaparkan :
- Sandangan CO adalah Memangku. Pentadbir perlu memasukkan gred pemangkuan CO berdasarkan langkah-langkah berikut dengan peranan Service Profile Administrator (Service Profile)
- Klik pada menu Pentadbiran Sistem
- Klik submenu Penyelenggaraan Rekod
- Klik Fungsi à Profil Perkhidmatan à Selenggara Sandangan à Melalui Pemilik Kompetensi
- Masukkan Nombor KP/Polis/Tentera atau COID, klik di ruangan kosong paparan sehingga butiran CO keluar
- Klik tab Kemaskini Tarikh Sandangan Lampau Pemilik Kompetensi
- Di bawah kolum ID Sandangan, klik ID sandangan CO yang terkini (biasanya yang terakhir)
- Di bawah kolum Kod Status Sandangan, klik hyperlink 03 yang menunjukkan sandangan memangku.
- Di paparan seterusnya, klik butang TAMBAH.
- Di bahagian TAMBAH GRED PEMANGKUAN / PEMINJAMAN, di Gred Pemangkuan/Peminjaman, klik butang CARI
- Isikan Kod Klasifikasi Perkhidmatan CO, kod Jenis Perkhidmatan = Skim Saraan Malaysia, kod Jenis Perkhidmatan CO dan klik butang TERUSKAN.
- Klik Radio Button gred memangku CO sekarang. Gred memangku CO, bukan gred semasa.
- Selepas Gred Memangku yang dipilih itu dipaparkan di kotak carian tadi, isikan Tarikh Kuatkuasa dan Tarikh Luput (31/12/9999)
- Klik butang Hantar.
- Klik butang Kemaskini.
- Penetapan agensi oleh Pentadbir Tuntutan Pusat belum ditetapkan pada tarikh permohonan.
Pentadbir HRMIS agensi perlu memaklumkan kepada Helpdesk HRMIS JPA untuk tindakan pemilik modul.

Mengapa mesej “Sila kemaskini Rekod Cawangan Bank di Modul Pengurusan Rekod Peribadi” dipaparkan semasa Pemilik Kompetensi memilih Kaedah Pembayaran Tuntutan pada paparan Maklumat Permohonan Tuntutan?

Pemilik Kompetensi perlu mengisi sendiri maklumat nombor akaun bank dan cawangan bank berdasarkan langkah-langkah berikut:
- Klik pada menu Pengurusan Rekod Peribadi
- Klik sub menu Rekod Peribadi
- Klik sub menu Kemaskini Rekod Peribadi
- Klik pada menu Akaun
- Klik pada hyperlink Nama Bank/Institusi yang berkenaan
- Klik butang CARI pada ruangan Cawangan
- Pilih Negeri bank berkenaan
- Pilih Bandar bank berkenaan
- Klik pada radio button bagi cawangan bank
- Klik butang HANTAR
*Jika cawangan bank tidak tersenarai, memadai dengan memilih ibu pejabat (HQ) bank berkenaan. Kebiasaannya di Kuala Lumpur.

Mengapa mesej “Sila kemaskini Profil Perkhidmatan dan Sandangan CO” dipaparkan semasa Pemilik Kompetensi memilih tab Papar Maklumat Gaji?

Mesej tersebut dipaparkan kerana maklumat No. Gaji tidak diselenggara oleh Payroll Administrator Federal/State Government. Sila ikuti langkah-langkah berikut untuk mengemas kini No. Gaji Pemilik Kompetensi:
- Klik pada menu Pengurusan Saraan, Faedah & Ganjaran
- Klik sub menu Pemprosesan Gaji
- Klik sub menu Fail Induk Gaji
- Klik sub menu Kemasukan Fail Induk Gaji
- Masukkan No KP
- Klik TERUSKAN
- Masukkan No Gaji yang betul
- Klik pilihan Cara Pembayaran : Kredit Ke Bank
- Klik HANTAR

Mengapa elaun memangku tidak dipaparkan pada tab Papar Maklumat Gaji sedangkan sandangan Pemilik Kompetensi adalah memangku ?

Elaun memangku tidak dipaparkan kerana maklumat tersebut tidak dikemas kini oleh Payroll Administrator Federal/State Government .
Berikut adalah langkah-langkah untuk menambah atau mengemaskini  maklumat elaun memangku Pemilik Kompetensi:
- Klik pada menu Pengurusan Saraan, Faedah & Ganjaran
- Klik sub menu Pemprosesan Gaji
- Klik sub menu Fail Induk Gaji
- Klik sub menu Kemasukan Fail Induk Gaji
- Masukkan No KP
- Klik TERUSKAN
- Klik hyperlik Pendapatan
- Klik TERUSKAN
- Klik TAMBAH
- Masukkan Amaun yang betul
- Klik HANTAR

Mengapa Pemilik Kompetensi yang menanggung kerja tidak ditolak 2 jam 15 minit daripada tuntutan Bayaran Lebih Masa?

Bagi kes Pemilik Kompetensi yang menanggung tugas, sistem tidak menolak 2 jam 15 minit secara automatik kerana tiada penetapan atau indikator bahawa pemilik kompetensi tersebut sedang menanggung kerja di ruangan ‘Tanggung Kerja’ pada muka surat depan Penyata Tuntutan Elaun Lebih Masa yang dijana dari HRMIS.

Mengapa masih perlu mencetak borang tuntutan?

CO perlu mencetak dan menandatangani borang tuntutan yang dijana melalui sistem bagi tujuan pemantauan audit. Walau bagaimanapun, kemudahan muat naik dokumen sokongan telah disediakan tetapi CO masih perlu membuat salinan dan pengesahan salinan secara fizikal dan dihantar bersama-sama borang tuntutan.

Saya menanggung kerja, tetapi sistem tidak menolak 2 jam 15 minit.

Sistem tidak menolak 2 jam 15 minit secara automatik kerana tiada penetapan atau indikator bahawa pemilik kompetensi tersebut sedang menanggung kerja di ruangan ‘Tanggung Kerja’ pada muka surat depan Penyata Tuntutan Elaun Lebih Masa yang dijana dari HRMIS.

Saya merupakan pegawai di Negeri Selangor. Hari Ahad merupakan cuti Hujung Minggu. Jika hari Ahad juga merupakan cuti umum, bagaimana kelayakan tuntutan bayaran lebih masa saya? Adakah dikira cuti umum atau cuti hujung minggu?

Hari ahad dikira sebagai cuti hujung minggu.

Apakah jenis tuntutan yang boleh dilakukan menerusi HRMIS?

1. Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri
2. Tuntutan Perjalanan Luar Negeri
3. Bayaran Kerja Lebih Masa
4. Elaun Pakaian Panas
5. Bayaran Pakaian Istiadat
6. Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi
7. Bayaran Pakaian Black Tie
8. Skim Pembiayaan Keahlian Kelab Rekreasi Dan Sukan
9. Bayaran Bantuan Mengurus Jenazah
10. Bayaran Pengangkutan Jenazah
11. Elaun Keahlian Badan Profesional
12. Bayaran Bil (Elektrik, Air, Telefon)
13. Skim Bayaran Pampasan (Ex-Gratia)
14. Bayaran Saguhati Pensyarah, Penceramah Dan Fasilitator Sambilan
15. Bayaran Urusan Peperiksaan Perkhidmatan Kerajaan Dan Penilaian Tahap Kecekapan
16. Bayaran Mentashih Al-Quran
17. Bayaran Ganjaran Pegawai Kontrak
18. Bayaran Saguhati Persidangan
19. Bayaran Saguhati Kepada Penulis Artikel Dalam Jurnal Parlimen Dewan
20. Elaun Bantuan Gaji Drebar
21. Bayaran Bil Telefon Bimbit
22. Bayaran Balik Letak Kereta
23. Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah
24. Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat (BIKSWP)
25. Elaun Tugas Memandu Kenderaan

Saya merupakan gred pelaksana tetapi mesej “Ända tidak layak memohon bayaran lebih masa”. Mengapa ia terjadi?

Mesej tersebut dipaparkan kerana jabatan / agensi (BU) CO belum disetkan sebagai Penerima Penetapan Agensi oleh Pentadbir Tuntutan Pusat pada tarikh permohonan.
Pentadbir HRMIS agensi perlu mendapatkan bantuan melalui Meja Bantuan JPA untuk tindakan Pemilik Modul.

Kelayakan kadar hotel / elaun makan/ elaun lojing salah

Jika perkara ini berlaku, sila semak maklumat gred sandangan dan mata gaji semasa di Profil Perkhidmatan.

Tiada butang “Tambah” pada Selenggara Kenderaan

Pemilik Kompetensi perlu membuang tanda “√” pada peranan Claim Administrator.

Apabila klik tab Senarai Tuntutan, keluar mesej “Maklumat di ruangan Kenyataan Tuntutan tidak Berjaya disimpan sepenuhnya”. Mengapa ia terjadi?

Mesej tersebut dipaparkan kerana jabatan / agensi (BU) CO belum disetkan sebagai penerima penetapan agensi oleh Pentadbir Tuntutan Pusat pada tarikh permohonan.
Pentadbir HRMIS agensi perlu mendapatkan bantuan melalui Meja Bantuan JPA untuk tindakan pemilik modul.

Perbezaan Bayaran Balik Letak Kenderaan dan Bayaran Letak Kereta.

Bayaran Balik Letak Kenderaan ialah bayaran tetap bulanan yang dijelaskan oleh pegawai kepada pengusaha parkir awam yang mengenakan bayaran kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan berbayar tersebut. Had tuntutan maksimum bagi Bayaran Balik Letak Kenderaan ialah RM90 sebulan.
Sementara Bayaran Letak Kereta ialah bayaran yang dijelaskan oleh pegawai setiap kali dia meletakkan kenderaannya di kawasan parkir secara tidak tetap (sekali-sekala). Tiada had tuntutan maksimum bagi Bayaran Letak Kereta.

Mengapa agensi saya tidak dapat membuat permohonan tuntutan?

Ia berlaku kerana penetapan agensi oleh Pentadbir Tuntutan Pusat belum dibuat pada tarikh permohonan.
Pentadbir HRMIS agensi perlu mendapatkan bantuan melalui Meja Bantuan JPA untuk tindakan pemilik modul.

Agensi saya ada sistem Pengurusan Maklumat Pegawai. Bolehkah digunakan untuk diintegrasikan dengan HRMIS untuk melaksanakan modul tuntutan?

Buat masa ini, sistem seperti itu tidak boleh diintegrasikan dengan HRMIS untuk pelaksanaan modul Tuntutan kerana fungsi ini hanya menggunakan maklumat dan data yang terdapat di dalam HRMIS sahaja.

Bagaimana pelaksanaan pegawai shift dalam pengiraan Bayaran Lebih Masa?

Pelaksanaan pegawai shift dalam pengiraan Bayaran Lebih Masa ditentukan melalui penetapan Waktu Asas Bekerja di Profil Perkhidmatan.

Subcategories