Menu
RSS

1. Apakah objektif Modul Penamatan Perkhidmatan?

- Memudahkan urusan peralihan keluar Pemilik Kompetensi dari perkhidmatan Kerajaan dilaksanakan secara dalam talian; dan
- Menyediakan maklumat untuk memahami dan menilai pola penamatan perkhidmatan dalam sektor awam.

2. Apakah pra syarat pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan?

Melengkapkan DATA ASAS di modul/submodul berikut dengan TEPAT dan BETUL:
- Modul Pengurusan Rekod Peribadi
- Modul Profil Perkhidmatan
- Modul Data Perjawatan
- Modul Pembangunan
- Submodul Pengurusan Cuti
- Submodul Pengurusan Tatatertib
- Submodul Pengurusan Saraan (Elaun)
- Submodul Pengurusan Pinjaman

3. Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Modul Pengurusan Rekod Peribadi?

- Maklumat Keluarga
- Nombor KWSP
- Nombor dan Jenis Kad Pengenalan Semasa
- Nombor dan Jenis Kad Pengenalan Dahulu
- Nama
- Jantina
- Bangsa
- Keturunan
- Agama
- Gelaran
- Tarikh Lahir
- Taraf Perkahwinan
- Tarikh Kematian Ahli Keluarga (mana yang berkaitan)

4. Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di SubModul Profil Perkhidmatan?

- Skim Perkhidmatan
- Jenis Perkhidmatan
- Jawatan Akhir
- Kumpulan Perkhidmatan
- Status Lantikan Pertama
- Tarikh Lantikan Pertama
- Tarikh Disahkan Lantikan Pertama
- Tarikh Lantikan Akhir
- Tarikh Disahkan Lantikan Akhir
- Gred Gaji Akhir
- Gaji Akhir
- Tangga Gaji Akhir
- Tarikh Mula Perkhidmatan
- Tarikh Akhir Perkhidmatan

5. Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Modul Data Perjawatan?

- Alamat Tempat Kerja 1
- Alamat Tempat Kerja 2
- Alamat Tempat Kerja 3
- Poskod Tempat Kerja
- Bandar Tempat Kerja
- Negeri Tempat Kerja
- Negara Tempat Kerja Kumpulan Agensi

6. Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Submodul Pengurusan Cuti?

- Maklumat Sejarah Cuti
- Maklumat Gantian Cuti Rehat (GCR)

7. Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Submodul Pengurusan Tatatertib?

- Status Bankrap
- Status Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
- Status Bebas dari Tindakan Mahkamah

8. Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Submodul Pengurusan Saraan?

- Skim Gaji
- Gred Gaji Akhir
- Tangga Gaji
- Gaji Akhir

9. Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Submodul Pengurusan Saraan (Elaun)?

- Imbuhan Tetap Khidmat Awam
- Imbuhan Tetap Perumahan
- Imbuhan Tetap Keraian
- Imbuhan Tetap Jawatan Utama/Gred Khas
- Elaun Berpencen

10. Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Submodul Pengurusan Pinjaman?

- Kod Potongan
- Nombor Akaun Hutang
- Nombor Rujukan Fail
- Jumlah Hutang
- Jumlah Potongan Bulanan

11. Siapakah yang boleh menggunakan modul ini?

Penjawat awam yang hendak menamatkan perkhidmatan dengan Kerajaan dan pegawai sumber manusia yang menguruskan hal ehwal penamatan perkhidmatan

12. Apakah fungsi-fungsi yang terdapat di dalam Modul Penamatan Perkhidmatan?

Terdapat 6 fungsi utama didalam Modul Penamatan Perkhidmatan iaitu:
- Fungsi Persaraan Paksa
- Fungsi Persaraan Sukarela
- Fungsi Merekod Maklumat Kematian
- Fungsi Pencantuman Perkhidmatan Lepas
- Fungsi Maklumat Asas Bakal Pesara
- Fungsi Melaksanakan Penamatan Perkhidmatan

13. Apakah yang dimaksudkan dengan penamatan perkhidmatan secara sukarela?

Penamatan perkhidmatan sukarela bermaksud pemilik kompetensi boleh menamatkan perkhidmatan secara sukarela

14. Apakah yang dimaksudkan dengan penamatan perkhidmatan secara paksa?

Penamatan Perkhidmatan secara paksa bermaksud seseorang pemilik kompetensi perlu meninggalkan perkhidmatan awam atas sebab-sebab tertentu seperti yang dinyatakan dalam Akta Pencen 1980

15. Saya hendak memohon persaraan pilihan sendiri. Bila saya klik pull-down menu untuk membuat pilihan, hanya ada pilihan peletakan jawatan sahaja yang dipaparkan?

Pull-down menu bagi permohonan persaraan pilihan tidak memaparkan ‘Persaraan Pilihan Sendiri’ kerana pemohon tidak memenuhi salah satu syarat berikut:
- Perlu berumur 40 tahun atau lebih;
- Telah berkhidmat dengan kerajaan sekurang-kurangnya 10 tahun;
- Telah disahkan dalam perkhidmatan
- Mengambil skim pencen.

15. Gambar tidak dipaparkan semasa hendak mencetak borang JPA.BP.HRMIS01 walaupun semasa membuka paparan boring, gambar tersebut ada?

Pemilik Kompetensi / Pentadbir Rekod Peribadi perlu memuat naik gambar bersaiz kurang 204K di modul Pengurusan Rekod Peribadi untuk membolehkan imej ditukar ke format PDF.

16. Saya hendak membuat pengesahan sumber logistik pemilik kompetensi yang akan menamatkan perkhidmatan tetapi tiada maklumat logistik di dalam UI berkenaan?

Maklumat sumber logistik di ambil dari Jawatan Sebenar (AP) pemilik kompetensi berkenaan. Pentadbir Data Perjawatan perlu mengemaskini maklumat sumber logistik tersebut dalam Modul Data Perjawatan.

17. Bolehkah saya membatalkan permohonan Persaraan Pilihan yang belum disahkan di dalam sistem?

Boleh. Untuk membatalkan permohonan Persaraan Pilihan, pemilik kompetensi perlu ke menu Penamatan Perkhidmatan Sukarela > Memohon Penamatan Perkhidmatan > Tab Membatalkan Permohonan Penamatan Perkhidmatan.

18. Bolehkah saya membatalkan permohonan Persaraan Pilihan yang telah disahkan di dalam sistem?

Pembatalan permohonan yang telah disahkan hanya dapat dilakukan oleh pihak JPA, mohon berhubung terus melalui Meja Bantuan JPA.

19. Saya memilih skim KWSP dan ingin menamatkan perkhidmatan lebih awal. Bagaimanakah proses penamatan saya ini dapat dilaksanakan melalui HRMIS?

Bakal pesara yang memilih skim KWSP tidak layak untuk diproses melalui HRMIS.

20. Saya telah klik ‘Hantar’ untuk permohonan persaraan namun ia tidak dipaparkan di dalam inbox Penyokong / Pengesah / Pelulus / Pentadbir untuk proses seterusnya?

Pentadbir Aliran Kerja perlu menyemak aliran kerja di Menu Menjejaki Aliran Kerja. Sekiranya aliran kerja adalah salah, Pentadbir Aliran Kerja perlu memajukan permohonan itu kepada penerima yang betul melalui Menu “Memantau Senarai Transaksi”. Pentadbir Aliran Kerja perlu set semula aliran kerja dengan betul.

21. Saya telah menghantar permohonan ke Bahagian Pasca Perkhidmatan tetapi masih belum dicetak. Bagaimana cara untuk saya mencetak borang-borang yang telah dihantar?

Mohon Pentadbir Penamatan Perkhidmatan untuk kembali ke Menu “Notis ke Pasca Perkhidmatan” untuk mencetak borang-borang yang berkaitan.

22. Bagaimana saya hendak menyemak permohonan yang telah Berjaya dihantar ke POWER?

- Pentadbir Integrasi perlu menyemak status penghantaran di Modul Pentadbiran Sistem > Menu Integrasi > Penamatan Perkhidmatan > Status Penghantaran
- Pentadbir Penamatan Perkhidmatan boleh menyemak di Menu Notis ke Pasca Perkhidmatan – Mesej Berjaya diHantar ke POWER akan dipaparkan di dalam Hyperlink ke Integrasi

23. Kenapa Pentadbir tidak dapat selenggara umur bersara apabila mesej ‘Tiada rekod ditemui’ dipaparkan

- Pemilik Kompetensi tidak mengemaskini maklumat tarikh lahir di Modul Pengurusan Rekod Peribadi
- Mohon membuat carian Unit Organisasi (BU) Pemilik Kompetensi dengan tepat di Menu Selenggara Umur Bersara
- Pastikan maklumat profil perkhidmatan adalah betul dan lengkap

24. Apa perlu saya buat jika mesej ‘Penerima tiada kelapangan’ dipaparkan apabila saya ‘Hantar’ permohonan?

Pentadbir Aliran Kerja perlu menyemak dan mengemaskini aliran kerja proses yang berkenaan

25. Kenapa rekod pesara tidak ditemui setelah selesai kemas kini di Menu Pemberitahuan Persaraan Penamatan Perkhidmatan?

Sila klik tab ‘Draf Penamatan Perkhidmatan’. Pentadbir akan dapati rekod pesara berada di situ.

26. Kenapa mesej ‘Anda tidak layak memohon persaraan pilihan’ dipaparkan apabila saya memilih Menu Memohon Persaraan Pilihan?

Antara sebab-sebab yang mungkin:
- Tidak selenggara umur bersara
- Tempoh perkhidmatan tidak cukup 10 tahun
- Profil perkhidmatan tidak lengkap

27. Bagaimana hendak cetak Borang Penamatan Perkhidmatan Kematian yang telah dihantar ke POWER?

Mohon pentadbir sandangan mengemaskini semula tarikh luput sandangan CO ke 31/12/9999. Sila kemaskini semula tarikh setelah proses cetak borang telah dilakukan.

28. Mohon batalkan persaraan pilihan CO

CO yang hendak bersara pilihan perlu melaksanakan sendiri pembatalan di Menu Penamatan Perkhidmatan > Penamatan Perkhidmatan Sukarela > (Tab: Membatalkan Pemohonan Persaraan Pilihan)

29. Tiada butang HANTAR di menu maklumat persaraan untuk integrasi

Data CO tidak lengkap. Mohon mengemaskini maklumat yang diperlukan semasa proses penghantaran persaraan untuk integrasi. Maklumat boleh disemak pada borang yang dipaparkan. Maklumat yang tidak lengkap akan ditulis dengan tulisan berwarna hijau. Setelah kesemua maklumat yang diperlukan telah LENGKAP, butang HANTAR akan muncul secara automatik kerana ianya adalah terkawal berdasarkan maklumat-maklumat penting yang perlu dihantar.

30. Tidak boleh papar untuk cetak Borang HRMIS01?

Mohon kemaskini semula gambar CO dengan menggunakan format yang dicadangkan di menu Rekod Peribadi

31. Kenapa tiada lookup Pencen Pilihan?

CO belum cukup syarat untuk bersara. Jika CO telah cukup syarat tetapi paparan lookup masih tiada, sila semak maklumat di profil perkhidmatan CO iaitu maklumat Status Pengesahan Dalam Perkhidmatan Pemilik Kompetensi. Ia mestilah tarikh pengesahan lantikan pertama sahaja yang perlu dicatatkan disini.

32. Apakah senarai bank yang diiktiraf oleh Bahagian Pasca?

- Bank Muamalat (M) Berhad
- Malayan Banking Berhad (Maybank)
- Bank Simpanan Nasional
- Affin Bank Berhad 
- CIMB Bank Berhad
- Bank Islam Malaysia Berhad
- Public Bank Berhad
- Alliance Bank Berhad
- RHB Bank Berhad
- HSBC Bank Malaysia Berhad
- Bank Kerjasama Rakyat (Malaysia) Berhad
- Hong Leong Bank Berhad
- Agro Bank Berhad

33. Bilakah CO boleh memohon bersara secara pilihan?

CO boleh memohon bersara pilihan apabila mencapai umur 40 tahun.

34. Adakah borang pencen Maklumat Pesara (JPA.BP.SPPP.B01a) perlu dihantar ke KWAP secara cetakan?

Tidak. Merujuk kepada Surat Edaran JPA/PEN(S)228/2511Klt.2(1), borang pencen Maklumat Pesara (JPA.BP.SPPP.B01a) tidak perlu dihantar ke KWAP secara cetakan bagi:
a) Persaraan Paksa;
b) Persaraan Pilihan; dan
c) Kematian Dalam Perkhidmatan.

35. Mengapa borang JPA.BP.HRMIS01 atau JPA.BP.HRMIS02 tidak dapat dipaparkan.

Borang JPA.BP.HRMIS01 atau JPA.BP.HRMIS02 tidak dapat dipaparkan semasa butang Previu Cetak diklik kerana saiz imej CO melebihi 204.8KB. Imej CO perlu dikemaskini semula di submodul Rekod Peribadi pada fungsi Kemaskini.

36. Mengapa dokumen persaraan wajib / pilihan yang telah dihantar menggunakan aplikasi HRMIS tidak boleh memohon semula penamatan perkhidmatan dalam Sistem HRMIS sekiranya bakal pesara telah meninggal dunia sebelum tarikh bersara wajib / pilihan?

Proses persaraan Penamatan Wajib / Pilihan telah ditetapkan supaya hanya ada satu transaksi permohonan sahaja bagi seorang CO. Sekiranya berlaku kematian sebelum tarikh bersara, Pentadbir Penamatan perlu merujuk kepada JPA untuk membatalkan transaksi yang sedia ada bagi membolehkan proses Pencen Terbitan dibuat. Bagi tujuan pembatalan transaksi, Pentadbir Penamatan perlu menghantar maklumat lengkap gemulah (CO) untuk tindakan reset semula persaraan.

37. Bolehkah saya / Pentadbir membatalkan permohonan Persaraan Pilihan di dalam sistem sekiranya proses tersebut telah sampai ke HRMIS POWER?

Pembatalan oleh CO / Pentadbir bagi persaraan pilihan boleh dilakukan sendiri melalui tab Membatalkan Permohonan Penamatan Perkhidmatan dalam menu Penamatan Perkhidmatan Sukarela. Seterusnya CO perlu e-melkan tindakan pembatalan tersebut kepada Helpdesk JPA untuk tujuan pembatalan dalam server integrasi.

38. Mengapa Pemilik Kompetensi masih perlu menghantar dokumen manual ke KWAP sedangkan maklumat telah dihantar menerusi HRMIS-POWER.

KWAP memerlukan dokumen tersebut sebagai dokumen sokongan dan juga dokumen-dokumen sokongan lain yang tidak terdapat dalam HRMIS (cth: Maklumat Akaun Waris)

39. CO ingin memohon Penamatan Perkhidmatan Sukarela. Walaubagaimanapun, jenis Persaraan Pilihan tiada dalam pilihan persaraan semasa CO ingin membuat permohonan.

Mohon agensi memanjangkan butiran maklumat bakal pesara ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. untuk tindakan selanjutnya.

40. Pentadbir telah menghantar dokumen persaraan wajib / pilihan bakal pesara menggunakan HRMIS 6 bulan sebelum bersara wajib / pilihan. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya bakal pesara telah meninggal dunia sebelum tarikh bersara wajib / pilihan?

Proses persaraan Penamatan Wajib / Pilihan telah ditetapkan supaya hanya ada satu transaksi permohonan sahaja bagi seorang CO. Sekiranya berlaku kematian sebelum tarikh bersara, Pentadbir Penamatan Perkhidmatan Agensi perlu merujuk kepada JPA dengan menghantar maklumat lengkap CO gemulah untuk membatalkan transaksi yang sedia ada bagi membolehkan proses Pencen Terbitan dibuat.

41. Adakah bakal pesara diputuskan sandangannya secara automatic daripada HRMIS selepas maklumat pencen berjaya dihantar ke POWER?

Tidak. Secara dasarnya, HRMIS tidak memutus sandang bakal pesara kerana beliau masih lagi berkhidmat dalam Kerajaan. Tarikh sandangan CO akan ditamatkan secara automatik mengikut tarikh persaraan yang telah dipilih dalam maklumat proses persaraan setelah rekod persaraan CO berjaya dihantar ke POWER.