Menu
RSS

1. Permohonan daripada agensi untuk dipelbagaikan penjanaan laporan terperinci.

ASSIST banyak menyediakan laporan bersifat statistik. Walau bagaimanapun, masih terdapat laporan yang bersifat terperinci di dalam ASSIST yang akan ditambah berdasarkan keperluan.